Utvecklad blodanalys kan lösa fler narkotikabrott

Rättsmedicinalverket har förfinat metoden för att analysera blodprover och kan nu hitta fler droger i mindre koncentrationer. Den utvecklade droganalysen ger polisen möjlighet att upptäcka fler narkotikabrott.

Rättsmedicinalverket gör årligen drygt 55 000 urin- och blodprovsanalyser på uppdrag av polisen. Det flesta ärenden gäller ringa narkotikabrott och rattfylleri men även våldsbrott. I den utvecklade metoden för blodprovsanalyser ingår två nya substanser, buprenorfin och tramadol, som är vanliga vid missbruk.

 – Vår nya screeningmetod innebär att vi kan hitta fler och lägre koncentrationer av droger i blodet, säger Fanny Kjellqvist, kemisk analystekniker.

– Metoden ger polisen ökade möjligheter att upptäcka narkotikabrott, säger Marie-Louise Hallingström, kemist och kundansvarig på Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket kan numera ge polisen svar om sammanlagt tolv substanser: cannabinoider, amfetaminer, opiater, kokainmetaboliter, bensodiazepiner, buprenorfin, metadon, tramadol, oxikodon, fentanyl, zolpidem och MDMA.

Den nya metoden heter ELISA, enzymkopplad immunadsorberande analys, och är en så kallad screeningmetod, vilket är det första steget i behandlingen av ett blodprov som går till droganalys på Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium i Linköping. Om screeningen ger utslag på en drog går laboratoriet vidare med en mer resurskrävande metod som verifierar screeningen. Då får man svar på exakt vilken drog eller läkemedel det handlar om.

Presskontakt:

Johan Göransson
Kommunikatör
010-483 48 80
johan.goransson@rmv.se

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Om oss

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Prenumerera

Media

Media