Årsstämma i Realfiction Holding AB

Vid årsstämma i Realfiction Holding AB denna dag fattades följande beslut.

Resultatdisposition 

Årsstämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer 

Omval av Michael Kjær, Søren Jonas Bruun, Peter Max, Clas Dyrholm och Peter Simonsen samt nyval av Peter Bugge Johansen till ordinarie styrelseledamöter.

Michael Kjær omvaldes till ordförande i styrelsen. 

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 150 000 danska kronor per år och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 75 000 danska kronor per år. 

Val av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2019 varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibler. Verkställande direktören bemyndigades vidta smärre formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.  

Helsingborg, den 18 juni 2018

Realfiction Holding AB
Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 17.00 CET. För ytterligare information kontakta Clas Dyrholm, VD i Realfiction Holding AB. Tfn (växel) +45 70 20 64 90.

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mailclas@realfiction.com 

www.realfiction.com  

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. 

Om Realfiction Holding AB

Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande aktör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017. DeepFrame möjliggör en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. För att göra det enkelt att använda Realfictions produkter erbjuds kompletta lösningar som kan köpas, hyras eller leasas i samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar