Realfiction färdigställer implementering av uthyrning som tjänstekoncept för bolagets Dreamoc-skärmar

Realfiction Holding AB (”Realfiction”) meddelar idag att bolaget nu genomför den första uthyrningen av dess största Dreamoc-modell (XXL3). Kunden, Virginia Panel Corporation, medverkar vid Productronica Tradeshow i München, Tyskland den 14-17 november. Denna uthyrning innebär att bolagets tjänstekoncept för uthyrning av mixed reality-skärmar inom produktfamiljen Dreamoc nu är implementerat fullt ut i Västeuropa och USA.

En viktig del i Realfictions pågående globala expansion är att erbjuda bolagets kunder högre flexibilitet och lägre initiala kostnader. En hörnsten i denna utveckling är att gå ifrån att endast sälja mixed reality-skärmar till att erbjuda kompletta tjänstelösningar. Uthyrningen av den hårdvara som behövs genomförs via bolagets globala partnernätverk. Även om försäljning av hårdvara fortsatt är den mest efterfrågade affärsmodellen utgör uthyrning ett flexibelt sätt att utnyttja bolagets skärmar och teknologi för kortare kampanjer och andra specifika event.

– Möjligheten att kunna ta bort försäljning av hårdvaran ur ekvationen har tagits emot väl av såväl våra partners som slutkunderna. Vi har redan märkt av ett ökat intresse från befintliga kunder samtidigt som vi når ut till en betydligt bredare kundbas än tidigare, säger Realfictions vd Clas Dyrholm.

Implementeringen av uthyrningskonceptet har inletts successivt under senare delen av 2017, och de första projekten med mindre Dreamoc-skärmar har redan genomförts. Konceptet erbjuds nu fullt ut för bolagets produktfamilj Dreamoc i såväl Västeuropa som i USA.

– Vi tar nu ett väsentligt steg framåt för att öka användningen av våra marknadsledande mixed reality-skärmar, utan behov av speciella glasögon. Fokus ligger alltjämt på att arbeta via partners, och vi ser vår uthyrning till slutkunder som ett sätt att assistera våra partners på marknader där de inte är etablerade och har möjlighet att hyra ut själva, säger Clas Dyrholm.

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017.

Om Realfiction Holding AB

Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande aktör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017. DeepFrame möjliggör en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. För att göra det enkelt att använda Realfictions produkter erbjuds kompletta lösningar som kan köpas, hyras eller leasas i samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar