Realfiction Holding AB godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North

Realfiction Holding AB (”Realfiction”) meddelar att bolaget har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 10 juli 2017, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel med Realfictions aktier är fredag den 14 juli 2017.

Bolagsbeskrivning tillgänglig
Realfictions bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk:
http://bit.ly/2t8ying

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-mail: info@sedermera.se                

www.sedermera.se

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:
Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com  

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017.

Om Realfiction Holding AB
Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder en mängd nya applikationer för företag inom branscher som underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av framtida konsumentprodukter.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia