Realfiction meddelar om förändringar i styrelsen

Realfiction Holding AB (”Realfiction”) meddelar om följande förändringar i styrelsens sammansättning: Morten Johansen lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Istället kommer Peter Bugge Johansen att medverka som observatör åt styrelsen från och med idag, och han kommer att föreslås som ny styrelsemedlem vid nästa ordinare bolagsstämma. Peter Bugge Johansen har omfattande erfarenhet som licensierad revisor, CFO samt från styrelsearbete.

Styrelsen är mycket tacksam för det värdefulla arbete som Morten Johansen har utfört som styrelsemedlem samt för bolaget i allmänhet, framförallt i samband med noteringsprocessen under 2017. Vi ser samtidigt fram emot att få arbeta tillsammans med Peter Bugge Johansen, som har valts ut med beaktande av hans kompetens inom finansiering, rapportering och närliggande områden, säger styrelseordförande Michael Kjær.  

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Michael Kjaer, styrelseordförande
Telefon: +45 40 55 65 35
E-mail: mk@investgroup.dk
www.realfiction.com 


Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018.

Om Realfiction Holding AB
Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande aktör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017. DeepFrame möjliggör en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. För att göra det enkelt att använda Realfictions produkter erbjuds kompletta lösningar som kan köpas, hyras eller leasas i samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar