Trollhättan tar sig an framgångsrikt koncept med förstudier i små- och medelstor tillverkningsindustri

Robotdalen har genomfört över 200 förstudier som lett till stora investeringar i automationslösningar i mindre industriföretag. Nu uppmuntras andra regioner runt om i landet att ta sig an konceptet och föra samman studenter, mentorer och industriföretag kring möjligheterna med ökad robotisering. Först ut att plocka upp stafettpinnen i Automationsutmaningen är Högskolan Väst och Innovatum med bas i Trollhättan, som nu kör igång ett antal förstudier. 

Robotdalen har sin bas i Mälardalsregionen, men har en tydlig nationell agenda; att stötta utvecklingen av nya produkter, företag och koncept som stärker konkurrenskraften i svenska SME-företag och bidrar till att göra svensk tillverkningsindustri till världsledande användare av innovativ robotautomation.

-       Robotdalen har genomfört över 200 förstudier på små och medelstora tillverkningsföretag i Mälardalsregionen, där studenter undersökt företagens möjligheter och förutsättningar att investera i robotbaserad automation, berättar Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik i Robotdalen. Förstudierna har lett till investeringar på 200 miljoner kronor i automationslösningar med produktivitetsökningar på 10-30 procent. Nu sprider vi konceptet Automationsutmaningen till andra regioner för att gemensamt stärka konkurrenskraften i svensk industri.

Trollhättan plockar upp stafettpinnen

Först ut att ta sig an konceptet med Automationsutmaningen är Högskolan Väst och Innovatum med bas i Trollhättan.

-       Under hösten kommer femton studenter från maskiningenjörsprogrammet under en kurs att arbeta med förstudier på sju mindre tillverkningsföretag i vår region, säger Gunnar Bolmsjö, professor i robotik vid Högskolan Väst. Faller detta väl ut finns det all anledning att skala upp det inför kommande år.

-       Kursen ingår dessutom i ett större samarbete mellan Innovatum, Högskolan Väst och företag i regionen där förstudierna kommer att ligga till grund för forskning och pilotprojekt vilket kommer att ge fler företag möjlighet att ta del av resultaten, säger Tommy Christensen, Projektkoordinator Innovatum.

Ladda hem foton på Ingemar Reyier

För ytterligare information kontakta:

Ingemar Reyier, industrirobotik, Robotdalen, telefon 021-34 44 03, e-post ingemar.reyier@robotdalen.se

Tommy Christensen, projektkoordinator Innovatum AB, telefon 0704-199 372, e-post tommy.christensen@innovatum.se

Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, Högskolan Väst, telefon 0520-22 32 89, e-post gunnar.bolmsjo@hv.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med fokus på industri, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se