Dela

Kontakt

 • Robotdalen
  http://www.robotdalen.se
 • Klas Larsson

  Kommunikationsansvarig


  021-10 73 78
  073-6620658
 • Citat

  Denna robotiserade produkt, som är den första ickemedicinska lösningen för sömnproblem, är i linje med vår satsning på nya tekniska lösningar för vård och omsorg, och passar väl in i vårt arbete med att utveckla det vi kallar Technology for Independent Life
  Peter Stany, Innovation Driver på Robotdalen
  Vi ser fortfarande att svenska företag har en bristande erfarenhet av automation, digitalisering och robotisering. Orsakerna till den låga investeringstakten varierar, men de främsta skälen kan vara bristande upphandlingskunskaper, outbildad personal, samt avsaknad av robot- och automationslösningar för små tillverkningsserier. Vår förhoppning är att Automationsutmaningen ska ändra på detta.
  Åsa Nordin, chef för Robotdalens kärnområde industrirobotik
  - Det är med glädje jag tar mig an uppdraget som styrelseordförande för Robotdalen, säger Eva Lilja. Robotdalen är känt för att leverera konkreta resultat och nytta för vår region. Vi går nu in i en fas där Robotdalen ytterligare stärker sitt kommersiella fokus och jag hoppas kunna tillföra mycket.
  Eva Lilja, Robotdalens styrelseordförande
  Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri
  Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.
  Vi ser en enorm potential på flera nivåer i detta samarbete. Våra svenska företag får en chans att utvecklas snabbare samtidigt som nya dörrar för en stor kinesisk marknad öppnas
  Erik Lundqvist, chef för Robotdalen
  - Med en ökad utnyttjandegrad av utrustningen finns här finns stora möjligheter för sjukvården att spara pengar.
  Mattias Guldstrand, Solutions For Tomorrows grundare och VD
  Vi ser Robotlabbet som ett viktigt steg att fortsätta utveckla vår verksamhet i Örebro län tillsammans med andra aktörer
  Erik Lundqvist, chef för Robotdalen
  Vi har haft ett fortsatt bra fokus på utveckling, implementering och kommersialisering av nya produkter.
  Åsa Nordin, Biträdande chef Robotdalen och Erik Lundqvist, Chef Robotdalen
  - I samband med varje verifieringssteg för respektive projekt sätter vi ihop små flexibla team som analyserar och tittar på hur arbetet ska tas vidare. Det är viktigt att projekten har kommersiell potential, så därför involverar vi kunder eller slutanvändare redan från början.
  Peter Stany, Robotdalens Innovation Driver
  Detta handproteskoncept är i linje med vår satsning på nya tekniska lösningar för vård och omsorg, och passar väl in i vårt arbete med att utveckla det vi kallar Technology for Independent Life
  Peter Stany, Innovation Driver på Robotdalen
  Vi är extremt stolta över detta pris och utmärkelse från Europeiska kommissionen. Vår strävan att lösa kunders verkliga utmaningar på ett enkelt och mycket flexibelt sätt har inte bara gett stor uppskattning hos kunder utan även ett pris av Europeiska kommissionens och investerare är stort” säger Johan Frisk, VD och grundare av OpiFlex Automation AB.
  Johan Frisk, VD OpiFlex
  Fokus för Robotdalen är att få ut nya produkter på marknaden, från idé till färdig produkt, och forskningsassistentkonceptet är på så sätt perfekt för ändamålet. Vi ser dessutom en större efterfrågan på större produktutvecklingsprojekt inom industrin.
  Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik
  Målet är att sätta en ny standard för mobil röntgen
  Mattias Guldstrand, VD, Solutions for tomorrow
  Målsättningen med JustoCat är att berika det dagliga livet för personer med demens. Den kan ge ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.
  Lars Asplund, skapare av JustoCat
  - För oss i Gerdins är förvärvet av RobCab ett led i att utveckla område Health Care inom Products & Service. Vi ser en stor utvecklingspotential inom Health Care, ett område där det finns behov av nya tekniska lösningar
  Peter Gerdin, VD för Gerdins Group
  Våra nya lokaler på expectrum i Västerås ökar förutsättningarna för kreativa möten och ger oss större möjlighet att visa upp konkreta produkter som, med stöd av Robotdalen, nått ut på marknaden.
  Åsa Nordin, biträdande chef för Robotdalen
  Vi ser framemot att träffa representanter från svensk tillverkningsindustri på Elmia Automation för att berätta mer om möjligheterna till ökad produktivitet genom investeringar i innovativ robotautomation.
  Erik Lundqvist, chef för Robotdalen
  - Robotdalen agerar ”spindeln i nätet” på mässan för att föra samman tillverkande industriföretag med intressanta teknikleverantörer
  Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik.
  YourFlow är ett bra, innovativt verktyg som tar sig an flödesoptimering på ett nytt sätt, vilket bland annat underlättar vid robotisering och faller väl in i Robotdalens målsättning att bidra till ökad automatiseringsgrad i svensk tillverkningsindustri.
  Peter Stany, Innovation Driver Robotdalen
  Zoom Uphill är en produkt som ger ökad livskvalitet, vilket är kärnan i Robotdalens satsning på nya lösningar inom hälsorobotik. . Vi ser framemot att fortsätta följa Zoomability på deras resa med att sätta en svensk innovation på världskartan.
  Erik Lundqvist, chef för Robotdalen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp