Nu kliver Zoomability AB in på den amerikanska marknaden med sin terränggående fyrhjuling

Zoom Uphill är en eldriven fyrhjuling speciellt konstruerad för kuperad terräng. Den ger människor som har svårt att gå rörelsefrihet och möjlighet att fortfarande komma ut i naturen. Återförsäljare finns än så länge i Sverige, Spanien, Italien och England. Nu har den amerikanska välgörenhetsfonden The Independence Fund Inc. lagt en stororder för att ge krigsveteraner ökad självständighet och livskvalitet. Robotdalen har stöttat företaget Zoomability AB i Västerås på hela resan från idé till marknad. Robotdalen etablerade även kontakten som resulterat i företagets första stororder i USA.

The Independence Fund är en ideell välgörenhetsorganisation i USA som under 2013 samlat in 14 miljoner dollar för att stödja soldater som deltagit i krig. På ett läger i USA i höstas fick veteraner möjlighet att testa fyrhjulingen Zoom Uphill. Den mycket positiva responsen ledde till en stororder. The Independence Fund kommer att skänka terrängfordonen till krigsveteraner för att öka deras självständighet och livskvalitet. Ordern, som motsvarar en dryg årsomsättning för Zoomability, ska levereras under första halvåret 2014.

- Vi vill ge frihet tillbaka till människor som förlorat den och är stolta över att vara en del av det viktiga stöd som The Independence Fund erbjuder till veteraner, berättar Björn Larsson, VD för Zoomability.

Företaget expanderar även i Sverige med Thomas Fogdö som ambassadör. Under 2014 kommer utvalda föreningar, assistansföretag och rehabiliteringscenter att erbjudas exklusiv möjlighet att med Zoom Uphill arrangera aktiviteter i naturen för personer med funktionsnedsättning.

-  Zoom Uphill är en produkt som ger ökad livskvalitet, vilket är kärnan i Robotdalens satsning på nya lösningar inom hälsorobotik, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Vi ser framemot att fortsätta följa Zoomability på deras resa med att sätta en svensk innovation på världskartan.

Ladda hem foton här http://www.robotdalen.se/sv/Press/Bilder--logotyper/Projekt/Zoom/

För ytterligare information kontakta:
Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se
Björn Larsson, VD Zoomability AB, telefon 070-760 55 09, e-post bjorn.larsson@zoomability.com

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Citat

Zoom Uphill är en produkt som ger ökad livskvalitet, vilket är kärnan i Robotdalens satsning på nya lösningar inom hälsorobotik. . Vi ser framemot att fortsätta följa Zoomability på deras resa med att sätta en svensk innovation på världskartan.
Erik Lundqvist, chef för Robotdalen