• news.cision.com/
  • Robotdalen/
  • Robotlabb med fokus på Servicerobotik – en möjlighet för näringslivet att möta aktuell forskning genom olika projekt!

Robotlabb med fokus på Servicerobotik – en möjlighet för näringslivet att möta aktuell forskning genom olika projekt!

Report this content

Nu öppnas ett helt nytt robotlabb på Örebro universitet. Syftet med labbet är att underlätta för gemensamma robotikprojekt mellan näringslivet och Örebro universitet. Labbet är ett samarbete mellan flera olika aktörer: ABB, Alfred Nobel Science Park, Atlas Copco, Volvo, Arho, Örebro universitet och Robotdalen.

-          Vi ser Robotlabbet som ett viktigt steg att fortsätta utveckla vår verksamhet i Örebro län tillsammans med andra aktörer, säger Erik Lundqvist, chef för Robotdalen.

I ett projekt tittar man bland annat på olika sätt att automatisera gruvprocesser. Robotlabbet kommer dessutom att innehålla en YUMI-robot från ABB, som är en kollaborativ robot lämplig för industriautomation, och en Universal Robot, som även den är kollaborativ och kan användas till bland annat maskinbetjäning (machine tending).

-          För oss som uppstartsföretag i produktutvecklingsfasen är det viktigt att ha en plats för att bygga och testa våra sensorenheter och driva utvecklingen så effektivt som möjligt. Att labbet öppnas på Örebro universitet är speciellt intressant för oss då det finns många forskare där med spetskunskaper inom sensorteknik och robotik, säger Rafael Mosberger Ph.D. vid Retenua AB.

Labbet är under uppbyggnad och kommer således att växa i takt med inflödet av projekt.

-          Vi vill därför gärna komma i kontakt med företag som är intresserade av olika utvecklingsprojekt för robotik. Projekten får med fördel ha en koppling till vårt kärnområde Servicerobotik, som bland annat omfattar mobila lösningar och innovationer för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och mer service i samhället, säger Pär Lundström, projektledare för Alfred Nobel Science Park samt Robotdalens nodkoordinator i Örebro.

Vi välkomnar till den officiella öppningen av robotlabbet, torsdag 26 maj 2016, med mingelstart i Alfred Nobel Science Parks lokaler kl 13.30. Programstart i samma lokaler kl 14.00, därefter visning och mingel i robotlabbet från ca 15.00. Beräknat avslut ca kl 16.00.

För mer information, kontakta Pär Lundström, par.lundstrom@robotdalen.se alt 076-580 91 47

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser Robotlabbet som ett viktigt steg att fortsätta utveckla vår verksamhet i Örebro län tillsammans med andra aktörer
Erik Lundqvist, chef för Robotdalen