Automationscentralen - mötesplatsen för robotinvesteringar på Elmia Automation

Den 6-9 maj deltar Robotdalen på mässan Elmia Automation i Jönköping. En mässa som vill visa hur automatisering kan öka produktiviteten och konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. Något även Robotdalen vurmar för genom satsningar på innovativ produktutveckling med flexibla lösningar utifrån slutkundernas behov. I montern Automationscentralen arrangeras möten med experter samt korta föredrag med robotleverantörer och systemintegratörer. Allt för att underlätta steget att gå från ord till handling och våga investera i ny teknik.

- Robotdalen agerar ”spindeln i nätet” på mässan för att föra samman tillverkande industriföretag med intressanta teknikleverantörer, berättar Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik.

För att fånga upp nyfikna besökare och på bred front visa på möjligheterna med nya innovativa lösningar för tillverkningsindustrin kan besökarna ta del av följande i Automationscentralen:

• Möten med experter för råd om investeringar i robotautomation för ökad effektivitet i produktionen, samt tips på vilka teknikleverantörer som kan vara relevanta att diskutera vidare med.

• Korta föredrag med teknikleverantörer och systemintegratörer kring konkreta kundcase och produkter, för att få inblick i och kunskap kring vilka möjligheter som finns. Bland föredragshållarna finns ABB, Festo, Yaskawa, tankesmedjan AutomaThink, Andon, KUKA och AH Automation för att nämna några.

I en separat lokal på mässan erbjuder ABB även möjlighet att kostnadsfritt testa deras verktyg RobotStudio för att programmera en industrirobot.

Komplett seminarieprogram samt anmälningsformulär för förbokning av expertmöten hittar du på http://www3.elmia.se/automation/For-besokare/vad-hander-pa-massan/Automationscentralen/

För ytterligare information kontakta:
Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig industrirobotik, telefon 021-34 44 03, e-post ingemar.reyier@robotdalen.se
Lina Kåvestam, projektledare Elmia Automation, telefon 036-15 22 03, e-post lina.kavestam@elmia.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Citat

- Robotdalen agerar ”spindeln i nätet” på mässan för att föra samman tillverkande industriföretag med intressanta teknikleverantörer
Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik.