Nya innovationer testas och sprids via Testbädd Örebro

Nya tekniska lösningar för äldre och funktionshindrade behöver provas av slutanvändarna i rätt miljö under utvecklingsarbetet. Allt fler testbäddar tar därför form runt om i landet. Testbädd Örebro är en av dem och har nyligen bidragit till att tester av såväl äthjälpmedlet Bestic som Servohandsken genomförts i Örebro. Via testbädden exponeras även produkterna för beslutsfattare, vårdpersonal, anhöriga och användare. Förslag på nya innovationer kan även lämnas in via en idéportal.

Ingela Ernestam på Örebro Science Park är projektledare och beskriver vad Testbädd Örebro bidrar med;

- Testbädden gör det möjligt att tidigt i processen testa och utveckla lösningar som gör att äldre kan bo kvar hemma längre. Alla produkter utgår från användarnas konkreta behov. I testbädden ingår Örebro kommun, Örebro Läns Landsting, Örebro universitet, Örebro Science Park samt ett antal företag. Robotdalen är en självklar samarbetspart som både kommer in med konkreta produkter, men även kan bistå med kompetens, finansiering och nätverk för de idéförslag som kommer in till testbädden.

Under hösten har äthjälpmedlet Bestic testats i forsknings- och innovationslägenheten Ängen. Tester som gjort att produktutvecklingen kommit vidare. Genom testbädden har företaget Bestic AB även fått kontakt med Sigrid Odencrants, forskare vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet, som nu undersöker möjligheterna att genomföra en forskningsstudie kring Bestic.

Nu pågår även studier av Servohandsken från företaget Bioservo Technologies. En handske som med hjälp av sensorer tillför extra styrka för den som har svårt att lyfta och greppa saker. På ortopedteknik och neurokliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro genomförs, under ledning av forskaren Liselotte Hermansson, en vetenskaplig studie kring hur handsken kan hjälpa personer med neurologiska sjukdomar.

- Via Testbädd Örebro får vi tillgång till ett nätverk av äldre personer som kan prova produkterna, rätt miljöer för testningarna samt exponering av de produkter som kommer från Robotdalen, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Exponeringen sker såväl via forsknings- och innovations-lägenheten Ängen, där Robotdalen i dagsläget har fyra produkter, som när Testbädden är ute och presenterar sin verksamhet. Vi ser framemot ett utökat och fördjupat samarbete med Testbädd Örebro kring fler nya lösningar för äldre och funktionshindrade.

Besök idéportalen på http://testbaddorebro.i2i.se/.

Foton på äthjälpmedlet Bestic finns att ladda hem här: http://www.robotdalen.se/sv/Press/Bilder--logotyper/Projekt/Bestic/

Foton på Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, finns att ladda hem här: http://www.robotdalen.se/sv/Press/Bilder--logotyper/Personer/Erik/

Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se
Ingela Ernestam, projektledare Testbädd Örebro, telefon 070-899 06 03, e-post ingela@orebrosciencepark.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se