Lättare, smidigare och säkrare vård med mobil röntgen

Med en egenutvecklad, unik batteriteknik som kärna har det småländska företaget Solutions For Tomorrow AB tagit fram en revolutionerande mobil röntgenmaskin som sätter en ny standard för röntgen på sjukhus och inom hela sjukvården.

Idén om en mobil röntgenmaskin föddes 2011. Nu har företaget Solutions For Tomorrow AB (SFT AB) tagit hela steget från idé till färdig produkt med sin lösning.

Företaget, som hör hemma i småländska Väckelsång, har nu börjat tillverka och leverera maskiner till sin första kund, Canon, som köper in maskinen och säljer den vidare under sitt eget namn. I sin nuvarande företagsform tillverkar och levererar SFT AB en röntgenmaskin per vecka till Canon. Under året ökas kapaciteten stegvis, med målsättning att klara av tio per månad under 2017.

- Vi har gått från tre personer i företaget 2012, till tio anställda i dagsläget, säger Mattias Guldstrand, VD för SFT AB. Vi är i en expansiv fas där vi växer i takt med vår ökade orderingång.

Maskinen och dess teknik är utvecklad av Mattias tillsammans med de övriga två grundarna Martin Yngvesson och Jan Bååt, samtliga med lång erfarenhet inom röntgenområdet. Lösningen består av en mobil röntgenmaskin, som är mindre och mer flexibel än traditionell röntgenutrustning, och en egenutvecklad batteriteknik, kallad X-tech cell®. Det är denna lättare och smidigare batteriteknik som är den stora skillnaden mot traditionell röntgenutrustning som använder tunga blybatterier. X-tech cell® har en drifttid på nio timmar jämfört mot 4-5 timmar hos traditionell utrustning. Laddningen sker dessutom sex gånger så snabbt.

Användningsområdet är först och främst på sjukhus, där den mobila utrustningen enkelt kan transporteras mellan avdelningar och patienter. Framöver ser man även en stor potential i att kunna serva vårdcentraler och äldreboenden med utrustningen, och på så sätt göra den tillgänglig för fler.

- Med en ökad utnyttjandegrad av utrustningen finns här finns stora möjligheter för sjukvården att spara pengar, fortsätter Mattias.

Under våren blev produkten CE-märkt, det vill säga testad och godkänd enligt aktuell branschstandard. Robotdalen har, tillsammans med bland annat Almi, Vinnova och Företagsfabriken, stöttat utvecklingen av Solutions For Tomorrows koncept. Robotdalen har bidragit med nyckelkompetens, såddfinansiering och kontakter.

- Det stöd som vi fått från Robotdalen har betytt väldigt mycket för oss, menar Mattias. Både i ett tidigt skede och genom hela processen har vi känt ett enormt stöd samt en tro på vår produkt. Med mer mobilitet och en fantastisk teknik sätter vi nu en ny standard inom mobil röntgen.

Efterfrågan och intresset är stort hos flera parter, och med en positiv tillväxtprognos startar SFT AB snart en egen försäljning av produkten. Bolagets målsättning är att bli ledande inom mobil röntgen internationellt.

- I framtiden räknar vi med att bygga ännu mindre maskiner, som kan fraktas ut till patienter i olika vårdsituationer, säger Mattias.

- Förutom att det är en fantastisk innovation, med revolutionerande teknologi som kommer att gynna sjukvården, så ser vi en enorm potential med SFT AB:s produkt när det gäller att flytta ut röntgen närmare patienten och på så sätt avlasta sjukhusen och undvika smärtsamma transporter för patienterna, menar Peter Stany, ansvarig för Robotdalens innovationsstöd.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Guldstrand, Solutions For Tomorrows grundare och VD, 070 299 6943, mattias@solutionsfortomorrow.se eller
Peter Stany, ansvarig för Robotdalens innovationsstöd, tel. 070 934 93 02,
e-mail peter.stany@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Snabbfakta

Med en egenutvecklad, unik batteriteknik som kärna har det småländska företaget Solutions For Tomorrow AB tagit fram en revolutionerande mobil röntgenmaskin som sätter en ny standard för röntgen på sjukhus och inom hela sjukvården.
Twittra det här

Citat

- Med en ökad utnyttjandegrad av utrustningen finns här finns stora möjligheter för sjukvården att spara pengar.
Mattias Guldstrand, Solutions For Tomorrows grundare och VD