Lyckad satsning med forskningsassistenter

Bättre problemlösning och snabbare utveckling av idéer till färdiga produkter. Det är resultatet av att införa forskningsassistenter i utvecklingsprojekt vid Robotdalen. Satsningen, som introducerades av Mälardalens högskola (MDH), Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och Robotdalen, fyller behovet av ny kompetens och mer resurser när forskning och produktutveckling ska gå hand i hand.

- Fokus för Robotdalen är att få ut nya produkter på marknaden, från idé till färdig produkt, och forskningsassistentkonceptet är på så sätt perfekt för ändamålet. Vi ser dessutom en större efterfrågan på större produktutvecklingsprojekt inom industrin, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik.

Mycket av till exempel Robotdalens produktutveckling har historiskt sett skett genom examensarbeten på akademierna, men där ett enskilt exjobb normalt inte är tillräckligt för att ta fram ett helt nytt produktkoncept. Robotdalen kan nu med forskningsassistentupplägget utföra utvecklingsprojekt med ett antal på varandra följande examensarbeten under längre tid, där forskningsassistenterna är kompetensbärare och projektledare.

Forskningsassistenterna är sistaårsstudenter (fjärde eller femte året), hemmahörande i MDH:s forskningsinriktning Innovation och produktrealisering. Assistenterna rekryteras genom en normal anställningsintervju och deltidsanställs. Anställningen, som oftast är på 20 procent under sex månader till ett år, kombineras med studenternas projekt- och examensarbeten. De handleds av forskare och doktorander från MDH samt MITC-koordinatorer och projektledare från Robotdalen. 

- MITC och MDH arbetar i samproduktion med fokus på industrins behov och MDH:s kompetens inom forskning och utbildning. Forskningsassistenterna ger både sig själva samt företagen och MDH en möjlighet att genomföra prioriterade projekt i en konkurrensutsatt miljö, säger Michael Rydell, Verksamhetsledare MITC och Robotdalens koordinator för Sörmlands län. 

Effektiv produktionsteknik och produktutveckling är avgörande för internationell konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin, och därigenom fanns ett önskemål kring mer forskning och faktisk utveckling av detta. Det fanns dessutom ett stort rekryteringsbehov av fler produktionstekniker inom branschen.

Fördelarna är många
Genom forskningsassistentupplägget får således MDH, MITC och Robotdalen mer resurser att genomföra både projekt- och produktutveckling samt bedriva forskningsarbete mot industriföretag. Likväl får studenterna möjlighet att delta i skarpa projekt med företagen, och dessa två parter får möjlighet att lära känna varandra vilket även kan leda till en fast heltidsanställning.

Forskningsassistenternas uppgifter, som sker parallellt med deras studier, är allt från rena forsknings- och utvecklingsprojekt i MITC:s eller Robotdalens regi, till avancerad produktutveckling ute hos olika företag.

Redan nu ser satsningen ut att ge ett lyckosamt utfall. Inledningsvis under det första startåret anställdes sju studenter på deltid till 20 %. Några av studenterna har även fått en utökad anställning i sina projekt, samt erbjudits fast anställning hos ledande export- och konsultföretag. Ett ökat intresse för vidare forskning hos studenterna, efter avslutade studier, visar sig också ha ökat.

För mer information, kontakta:
Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik,
tel. 021-34 44 03 eller email ingemar.reyier@robotdalen.se eller
Michael Rydell, Robotdalens Koordinator Sörmlands län samt Verksamhetsledare MITC,
tel. 016-14 17 00 eller email michael.rydell@robotdalen.se 

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Snabbfakta

Bättre problemlösning och snabbare utveckling av idéer till färdiga produkter. Det är resultatet av att införa forskningsassistenter i utvecklingsprojekt vid Robotdalen. Satsningen, som introducerades av Mälardalens högskola (MDH), Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och Robotdalen, fyller behovet av ny kompetens och mer resurser när forskning och produktutveckling ska gå hand i hand.
Twittra det här

Citat

Fokus för Robotdalen är att få ut nya produkter på marknaden, från idé till färdig produkt, och forskningsassistentkonceptet är på så sätt perfekt för ändamålet. Vi ser dessutom en större efterfrågan på större produktutvecklingsprojekt inom industrin.
Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för Robotdalens kärnområde industrirobotik