Pressinbjudan: Världsunik robotlösning för transporter på sjukhus ger personalen mer tid för patienterna

Allt oftare uppmärksammas en ökad arbetsbelastning för personal inom svensk sjukvård. Samtidigt visar beräkningar att det år 2030 kommer att saknas runt 150 000 vårdpersonal. En problematik som behöver angripas på bred front. Ett sätt är att titta på hur tekniska lösningar kan bidra. Onsdag 6 november visas robotlösningen RobCab upp på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, en världsunik lösning som avlastar vårdpersonalen med interna transporter så att de får mer tid för patienterna.

Transportroboten får, via ett logistiksystem, uppdrag och hämtar sedan på egen hand det som ska levereras. Systemet manövrerar till exempel hissar och dörrar under transportens gång. Sensorer gör att roboten kan röra sig fritt bland människor. Robotlösningen är världsunik då den består av ett komplett system för hela kedjan; från order, via hämtning och transport, till leverans. Det ger hög effektivitet och minskade transportkostnader för sjukhuset.

- RobCab är ett mycket bra exempel på hur ny robotteknik kan bidra till att förändra och stärka svensk sjukvård, med vårdpersonalens och patientens bästa i fokus, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen.

Mälarsjukhuset Eskilstuna som köpt testinstallationen har mycket positiva erfarenheter av lösningen. Den avlastar vårdpersonalen genom att till exempel transportera sjukvårdsmaterial, åka till kiosken och handla åt patienter eller hämta mediciner på apoteket.

Onsdag 6 november klockan 11.15-12.00 arrangeras en visning av transportroboten RobCab på Mälarsjukhuset i Eskilstuna (samling i vestibulen i byggnad E35). 

Nu pågår ett intensivt arbete där RobCab besöker andra sjukhus för att sälja in konceptet. Företaget är redo för bred lansering och snabb tillväxt och söker nu riskkapital för att växla upp.

- Genom Robotdalen har vi fått visibilitet och trovärdighet samt tillgång till värdefulla kontakter för vidareutveckling och testning av produkten, berättar Hans Skoog, VD på RobCab AB. Vi hade aldrig varit där vi är idag utan stöd från Robotdalen.

Ladda hem foton

Läs mer om RobCab

Vi är tacksamma om journalister som planerar att medverka på eventet föranmäler sig till: 

Fredrik Gustavsson
Pressansvarig 
Landstinget Sörmland
Telefon: 0155-24 59 07, 
073- 072 29 33
E-post: fredrik.gustavsson@dll.se

För ytterligare information kontakta:
Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se
Hans Skoog, RobCab, telefon 0732-500 650, e-post: hans.skoog@robcab.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se