JustoCat – robotiserad terapikatt för personer med demens och intellektuell funktionsnedsättning

Nu lanseras JustoCat, en robotiserad terapikatt som utvecklats och vetenskapligt utvärderats i samarbete mellan robotikforskare och vårdforskare vid Mälardalens högskola. JustoCat har utvecklats och testats i samråd med patienter/brukare och professionella vårdare inom demensvård. Innovatörerna har utgått från att många personer har minnen av att umgås med katter och anknutit detta till reminiscence-metoden – att använda minnen från förr.

Funktionerna hos JustoCat gör att den liknar en levande katt. Den andas, spinner och jamar. En fördel med kattens päls är att den är tvättbar och framförallt är avtagbar och därmed kan uppfylla hygienkrav på institution. JustoCat kan ge lugn och trygghet samt vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikation. Den är ett komplement i vården av personer med demens och i omsorg av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tester och forskning påvisar positiva resultat för användarna, såväl patienter/brukare som för vårdare.

Målsättningen med JustoCat är att berika det dagliga livet för personer med demens. Den kan ge ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, säger Lars Asplund, skapare av JustoCat. En förstudie gjord av forskaren Marcus Persson vid Mälardalens Högskola visar också på positiv påverkan av den psykosociala arbetsmiljön för vård och omsorgspersonalen. JustoCat finns nu ute på marknaden, både för försäljning och via leasing, genom företaget Robyn Robotics AB som drivs av de två innovatörerna/forskarna vid Mälardalens högskola, Lars Asplund och Christine Gustafsson. Flera enheter har redan sålts till ett antal vård- och omsorgsaktörer i Sverige och i Europa.

Robotdalen har varit med och bidragit till utvecklingen av JustoCat.

JustoCat är en produkt som ger ökad livskvalitet, vilket är kärnan i Robotdalens satsning på nya tekniska lösningar inom området hälsorobotik, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen.

För mer information, kontakta:

Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, epost erik.lundqvist@robotdalen.se

eller Lars Asplund, VD Robyn Robotics AB, telefon 0705-41 46 68, epost lars.asplund@robynrobotics.se

För mer information, kontakta: Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, epost erik.lundqvist@robotdalen.se eller Klas Larsson, kommunikationsansvarig, telefon 021-10 73 78, epost klas.larsson@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Citat

Målsättningen med JustoCat är att berika det dagliga livet för personer med demens. Den kan ge ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.
Lars Asplund, skapare av JustoCat