Från idé till produkt genom effektivt innovationssystem

Med bred kompetens och ett omfattande nätverk stöttar Robotdalen ny robotik och tekniska lösningar, från idé till produkter färdiga för marknaden. Genom sin verksamhet i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län har flera produkter nu sett dagens ljus.

Grundförutsättningarna är lika många och vitt skilda som antalet idéer. För Peter Stany, som är ansvarig för Robotdalens innovationsstöd, gäller det att identifiera varje projekts specifika behov på ett tidigt stadium.

-          Vi är väldigt flexibla och öppna för många idéer. En av de främsta förutsättningarna är att det finns en individ eller ett företag som vill driva sitt projekt med stöd av oss, samt att det finns ett verkligt behov från slutanvändare eller kund. Sedan ska det självklart även passa i något av våra tre kärnområden med tekniska lösningar för industri-, hälso- eller fält- och servicerobotik.

Han beskriver Robotdalens innovationsstöd som en ytterst viktig länk i utvecklingen mot en kommersiell produkt inom robotik eller välfärdsteknologi. Stöttningen sker genom att bland annat analysera marknads- och utvecklingsbehov samt tillföra kompetens och resurser. Robotdalens samarbetspartners och breda nätverk utgör en kunnig och stark expertisbas. Robotdalen är en del av ett effektivt innovationssystem där flera olika aktörer ingår och samverkar. Här ingår till exempel Almi, Business Sweden, inkubatorer och science parks, regionens kommunala och landstingsdrivna testbäddar, Mälardalen Industrial Technology Center, med flera.

-          I samband med varje verifieringssteg för respektive projekt sätter vi ihop små flexibla team som analyserar och tittar på hur arbetet ska tas vidare, förklarar Peter. Det är viktigt att projekten har kommersiell potential, så därför involverar vi kunder eller slutanvändare redan från början.

Ett bra exempel är äthjälpmedlet Bestic, som gått genom hela processen från idé till produkt med stöd från Robotdalen.

-          Det stöd som vi fått genom hela utvecklingsfasen har betytt väldigt mycket för oss, berättar Catharina Borgenstierna, VD för Bestic AB. Via Robotdalen fick vi redan i ett tidigt skede kontakt med produktdesigners på Mälardalens högskola. Det är de som har hjälpt oss att ta fram den nätta och funktionella design som idag uppskattas av många användare. Vi har även fått hjälp med bland annat kliniska studier och marknadsundersökningar. Genom Robotdalen fick vi dessutom kontakt med Eskilstuna Elektronikpartner AB som tillverkar och monterar kretskorten i Bestic.

Ett annat exempel är inspektions- och sökroboten FUMO, som också gått genom hela innovationssystemet med hjälp från Robotdalen. Thomas Eriksson, skapare av FUMO och VD för AB Realisator Robotics, kom i kontakt med organisationen för första gången 2010. Då befann sig FUMO fortfarande på idéstadiet.

-          Genom Robotdalens snabba beslut och smidiga handhavande fick vi igång arbetet med en första prototyp rätt snabbt. Det finns ett enormt robotkunnande och en kontinuitet i hela deras innovationssystem. Genom åren har vi fått ett väldigt bra stöd, både finansiellt och med kontakter. Robotdalen spelar en viktig roll i innovationssamhället Sverige och det är en styrka att tillhöra deras nätverk, menar Thomas Eriksson.

Under 2015 gick Sörmlandsfonden tillsammans med Almi Invest och affärsänglar in som delägare i AB Realisator Robotics, och genom det nytillkomna kapitalet räknar man nu med att ta den senaste prototypen till produktstadie och försäljning. Tidigare hade Sörmlandsfonden och affärsänglar dessutom investerat i Bestic AB och där är produktförsäljningen igång sedan några år.

För Robotdalen är det viktigt att få ut en fungerande produkt på marknaden som kommer slutanvändaren till nytta och uppfyller ett verkligt behov. Flera nya produkter är på gång, bland annat hygienroboten Poseidon, det mobila fordonet Tek RMD samt åtskilliga applikationer för industrin.

För mer information, kontakta:

Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se eller Peter Stany, Robotdalens Innovation Driver, telefon 070-934 93 02, e-post peter.stany@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- I samband med varje verifieringssteg för respektive projekt sätter vi ihop små flexibla team som analyserar och tittar på hur arbetet ska tas vidare. Det är viktigt att projekten har kommersiell potential, så därför involverar vi kunder eller slutanvändare redan från början.
Peter Stany, Robotdalens Innovation Driver