Robotdalens verksamhetsberättelse 2015

Ny styrelse och nya satsningar tar oss till nästa fas.

2015 har varit ett framgångsrikt år på många sätt. Vi har haft ett fortsatt bra fokus på utveckling, implementering och kommersialisering av nya produkter. Vi är nu uppe i 37 nya produkter och 28 nya företag, vilket vi ser som ett bra kvitto på vår långsiktiga satsning med ”Enabling commercial success”. Under året formades nästa nivå för Robotdalen, vars strategi innebär att tillämpa ny och befintlig robotteknologi, men med en breddning mot nya applikationer, användningsområden och marknadssegment. Vi ser att efterfrågan från näringslivet är stort kring denna typ av robotlösningar.

I januari tillträdde en ny styrelse, som med sin gedigna erfarenhet från privat, offentlig och akademisk verksamhet, är en mycket viktig komponent i Robotdalens nästa fas och fortsatta framgång.

Under året formades två förslag på nationella satsningar, dels Automationsutmaningen - med fokus på att öka konkurrenskraft inom svensk industri i en digitaliserad värld. Syftet är att sprida det lyckade konceptet med automationsförstudier till övriga Sverige. Dessutom, Center of Excellence, vars syfte är att supportera Sveriges samtliga kommuner och landsting med implementering av välfärdteknologi.

Året avslutades med ett mycket positivt besked från Tillväxtverket, där vi beviljades ERUF-medel 2016-2018, motsvarande totalt 13,5 Mkr.

Åsa Nordin, biträdande chef Robotdalen,
Erik Lundqvist, Chef Robotdalen

För mer information, kontakta: Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, epost erik.lundqvist@robotdalen.se eller Klas Larsson, kommunikationsansvarig, telefon 021-10 73 78, epost klas.larsson@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Citat

Vi har haft ett fortsatt bra fokus på utveckling, implementering och kommersialisering av nya produkter.
Åsa Nordin, Biträdande chef Robotdalen och Erik Lundqvist, Chef Robotdalen