Mjukvaran YourFlow – här flödar logiken för att förbättra logistiken i fabriken

Effektiv produktion handlar mycket om att skapa smidiga flöden och korta ledtider i produktionen. Men det kan vara enklare sagt än gjort att skaffa sig en helhetsbild och veta vilka förändringar som ger bäst resultat. Här kommer YourFlow in. En mjukvara för värdeflödesanalys för industri och administrativa processer som på ett unikt, logiskt och tydligt sätt visualiserar logistiken i produktionen. Ett viktigt verktyg i beslutsprocessen inför till exempel en robotinvestering. Ännu en produkt som fått stöd från Robotdalen har nått ut på marknaden.

Att öka automatiseringsgraden i svensk industri handlar inte bara om utveckling av ny teknik, det handlar även om att skapa rätt förutsättningar för företag att ta steget och besluta sig för en investering.

- YourFlow fyller en viktig funktion då det ger en tydlig bild av var insatser och investeringar i produktionen ger störst effekt, berättar Anders Bergdahl på YourFlow AB. Att analysera och förändra produktionen med hjälp av YourFlow minskar produktionens behov av fabriksyta, personal och transporter, samtidigt som ledtiderna kortas.

Unik visualisering av flödet

Anders har under 15 års tid i tillverkningsindustrin provat på flera system och metoder för produktionsutveckling. Han såg ett behov av ett enklare, men ändå kraftfullt verktyg, som företag på egen hand kan jobba med direkt i arbetsgrupperna i produktionen, utan mellanhänder och experthjälp. Det resulterade i mjukvaran YourFlow. Det unika med systemet är visualiseringen som tydligt beskriver produktionssystemet. Nu är produkten ute på marknaden med en större svensk fordonstillverkare som första kund.

- Anders Bergdahl är en driven entreprenör med hög kompetens inom flödesoptimering, konstaterar Peter Stany, Innovation Driver på Robotdalen. YourFlow är ett bra, innovativt verktyg som tar sig an flödesoptimering på ett nytt sätt, vilket bland annat underlättar vid robotisering och faller väl in i Robotdalens målsättning att bidra till ökad automatiseringsgrad i svensk tillverkningsindustri.

Foto på Anders Bergdahl samt Peter Stany finns att ladda hem från Mediabanken i vårt pressrum på Cisionwire.

För ytterligare information besök www.yourflow.se eller kontakta:
Anders Bergdahl, YourFlow, telefon 070-191 03 34, e-post anders.bergdahl@telia.com
Peter Stany, Innovationsstöd Robotdalen, telefon 070-934 93 02, e-post innovation@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Dokument & länkar

Citat

YourFlow är ett bra, innovativt verktyg som tar sig an flödesoptimering på ett nytt sätt, vilket bland annat underlättar vid robotisering och faller väl in i Robotdalens målsättning att bidra till ökad automatiseringsgrad i svensk tillverkningsindustri.
Peter Stany, Innovation Driver Robotdalen