OpenBionics handproteskoncept vinnare av Robotdalen Innovation Award 2015

Ett handproteskoncept, skapat av det grekiska open-source-initiativet OpenBionics, utsågs till vinnare av första pris i Robotdalen Innovation Award 2015 vid en prisceremoni arrangerad på konferensen Automation Summit i Västerås den 3 september.

Juryns motivering löd: "OpenBionics handproteskoncept är ett tämligen väl utvecklat koncept som har en stor potential i att få konkurrensfördelar på marknaden som en produkt. Med den händiga och kompatibla robothanden kan användaren, som amputerad utan en hand, uppleva en mängd olika greppinställningar. Dessutom uppfyller OpenBionics handproteskoncept behoven hos de viktigaste målgruppsanvändarna, med lätt vikt och lågt pris på produkten. Konceptet drar nytta av utsikterna för friformsframställning (rapid prototyping) med hjälp av 3D-printning likväl som enkel tillverkning." Juryn bestod av Christer Norström, VD, Swedish Institute of Computer Science (juryns ordförande), Narges Asadi, Industridoktorand, Volvo Construction Equipment och Petter Ögren, docent, CAS, Kungliga Tekniska Högskolan.

Genom att vinna Robotdalen Innovation Award 2015 får OpenBionics en summa på 110,000 kronor (cirka € 25,000) där 45,000 kronor är prispengar och 55,000 erbjuds att användas för att vidareutveckla konceptet i samarbete med Robotdalen. Den internationellt orienterade tävlingen riktar sig till innovatörer, entreprenörer, utexaminerade studenter och doktorander från hela världen som har idéer, koncept eller lösningar med kommersiell potential och banbrytande teknik, inom vissa områden av robotik och automation.

- Detta handproteskoncept är i linje med vår satsning på nya tekniska lösningar för vård och omsorg, och passar väl in i vårt arbete med att utveckla det vi kallar Technology for Independent Life, säger Peter Stany, Innovation Driver på Robotdalen.

På andra plats i tävlingen kom det danska företaget Odico Aps Formwork Robotics och deras Robotic Hotwire Cutting; ett verktyg lämplig för byggbranschen, som omvandlar digital design till fysiska objekt, som ett alternativ till 3D-printning. Tredje pris gick till Dr.-Ing. Mohammad Ali Nasseri, skapare av Hybrid Parallel-Serial Micromanipulator, ett medicinskt verktyg för ögonläkare, som syftar till att hjälpa till vid ögonkirurgi. Även andra och tredje pris består av prispengar och medel för att vidareutveckla sitt koncept ihop med Robotdalen.

För ytterligare information kontakta Peter Stany, Innovation Driver, telefon 070-934 93 02,
e-post
peter.stany@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Citat

Detta handproteskoncept är i linje med vår satsning på nya tekniska lösningar för vård och omsorg, och passar väl in i vårt arbete med att utveckla det vi kallar Technology for Independent Life
Peter Stany, Innovation Driver på Robotdalen