Gerdins Group förvärvar RobCab AB

Som ett viktigt steg mot målet att utveckla RobCab AB till en framgångsrik svensk exportindustri har företaget nu gjort klart att man lever vidare som ett eget bolag, ingående i Gerdins Group som blir majoritetsägare.

- För oss i Gerdins är förvärvet av RobCab ett led i att utveckla område Health Care inom Products & Service. Vi ser en stor utvecklingspotential inom Health Care, ett område där det finns behov av nya tekniska lösningar” säger Peter Gerdin, VD för Gerdins Group.

Ny VD för RobCab AB är Peter Örjes, men grundarna Hans Skoog och Gösta Martins kommer att arbeta för Gerdins Group under ett övergångsskede. Alla anställda följer dessutom med verksamheten som även fortsättningsvis kommer ha sin bas i Västerås, och Hans Skoog kommer att ingå i företagets styrelse.

RobCab AB har utvecklat produkten RobCab, som är en logistiklösning för sjukhustransporter som avlastar sjukvårdspersonalen. 2013 invigdes lösningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna där man hade testat RobCab vid en pilotinstallation som gett positiva erfarenheter.

Robotdalen har varit med och finansierat och bidragit till utvecklingen av RobCab.

För ytterligare information kontakta:
Peter Örjes, VD RobCab, telefon 070-647 08 11.
Hans Skoog, grundare och delägare, telefon 073- 2500 650

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Citat

- För oss i Gerdins är förvärvet av RobCab ett led i att utveckla område Health Care inom Products & Service. Vi ser en stor utvecklingspotential inom Health Care, ett område där det finns behov av nya tekniska lösningar
Peter Gerdin, VD för Gerdins Group