Svenska OpiFlex vinnare av EU-kommissionens ”Business Innovation Observatory Award”

Västeråsbaserade OpiFlex vann på torsdagen EU-kommissionens ”Business Innovation Observatory Award”, som ett av Europas tio mest affärsinnovativa bolag.

OpiFlex vann EU-kommissionens ”Business Innovation Observatory Award” stora innovationspris som ”Most disruptive innovation”. Priset överlämnades vid ett stort event i Bryssel av Antti Peltomäki, Europeiska kommissionens generaldirektör för Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Juryns motivering löd ”En enad jury har valt OpiFlex utifrån det unika i tekniken, den förmåga företagsledningen visat, potentialen att växa internationellt såväl som storleken på den totala tillgängliga marknaden. OpiFlex löser en viktig utmaning för Europas tillverkande industri”.

Juryn bestod av Antti Peltomäki generaldirektör Europeiska kommissionen samt personer från bl a European Business Angels Network, European Business and Innovation Network, schweiziska investeringsbanken Edmond de Rothschild samt entreprenörer. Begreppet ”Disruptive innovation” betyder omstörtande innovationer som kommer in på marknaden "nedifrån", och är enklare och billigare än den etablerade teknologin.

- Vi är extremt stolta över detta pris och utmärkelse från Europeiska kommissionen. Vår strävan att lösa kunders verkliga utmaningar på ett enkelt och mycket flexibelt sätt har inte bara gett stor uppskattning hos kunder utan även ett pris av Europeiska kommissionens och investerare är stort, säger Johan Frisk, VD och grundare av OpiFlex Automation AB.

Europeiska kommissionen hade intervjuat 250 företag inför nomineringen av tio bolag, där nu svenska OpiFlex Automation AB vann. Vid eventet i Bryssel fick de tio nominerade företagen presentera företaget och innovationen inför juryn och en publik på drygt 200 personer. 

Världsunik mobil robotplattform
OpiFlex har en världsunik mobil robotplattform som medför att hela robotcellen kan flyttas till den maskin som behöver automation för tillfället. På så sätt erhålls både manuell och automatisk betjäning av maskinen med kort återbetalning av investeringen. Konceptet möjliggör att det att det nu på ett lönsamt sätt går att automatisera även den småserietillverkning som finns i Europa och skapa mer konkurrenskraftiga företag. OpiFlex kan plocka bort monotona och tunga arbetsmoment och skapa nya mer stimulerande arbeten i industrin där intelligens och fingerfärdighet behövs. Ambitionen hos företaget är att tillverkningen i Europeisk industri ska kunna återvända.

En patenterad dockningsstation säkerställer hög precision och stabilitet även för stora robotar. Genom OpiFlex koncept för förenklad programmering så går det snabbt att programmera om till nya produkter. Genom att flytta robotcellen möjliggörs en mycket flexibel automation med kort pay-off tid. Med en robot ökar produktiviteten normalt med 20-60% och tillverkningskostnaderna kan kraftigt reduceras. Konceptet möjliggör både manuell och automatisk betjäning av maskinen med kort pay-off. Robotarna kan köras med full precision och prestanda.

Konceptet kommer ursprungligen från Robotdalen som stöttat OpiFlex sedan starten. 

Ökad konkurrenskraft för industrin
Verkstadsindustrin i västvärlden står inför en stor utmaning och utslagning i den globala konkurrensen. Västvärldens höga löneläge gör att vi har svårt att konkurrera med låglöneländer. Den produktion som fortfarande är kvar i västvärlden är småserietillverkning.

Den hårt konkurrensutsatta småserietillverkningen står ständigt inför ökade krav på flexibilitet och produktivitet. Genom att flytta robotcellen löses dessa utmaningar och möjliggör en mycket flexibel automation med kort pay-off tid. Med en robot ökar produktiviteten normalt med 20-60% och tillverkningskostnaderna kan kraftigt reduceras. Robotar kan fokusera på tunga, enformiga uppgifter eller högprecisionsarbete, samtidigt som de mänskliga arbetarna kan fokusera på mer intellektuellt utmanande och fingerfina arbetsuppgifter. Robotisering innebär också att tunga och monotona arbetsuppgifter reduceras.

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocessen vid större produktionsvolymer. Inom gruppen av SME-företag och småserietillverkning ser bilden annorlunda ut. Företagen har mestadels manuellt arbete, med en låg automationsgrad på 1 %. Det är ofta monotona, tunga och riskabla arbetsuppgifter, och svårt att hitta personal. Detta resulterar i låg produktivitet och höga lönekostnader. Den globala konkurrensen resulterar i utslagning. SME-företagen utgör ungefär 90 % av all verkstadsindustri i Sverige. Dessa företag är ofta viktiga för glesbygdsområden.

Information om Business Innovation Observatory Award
Business Innovation Observatory levererar regelbundet analyser och information om de senaste affärs- och industriinnovationstrenderna. Till exempel:

• Identifiera affärsframgångar som uppnåtts genom innovation
• Påvisa trender för företagsinnovationer
• Utvecklingsresultat som är politiskt relevanta och överförningsbara
• Förbättra ömsesidiga erfarenheter baserade på affärsinnovationer
• Att anta ett kreativt förhållningssätt för att engagera intressenter och spridning av resultat

För mer information, kontakta:
Johan Frisk, VD OpiFlex, telefon 0768-99 93 30, email johan.frisk@opiflex.se eller
Erik Lundqvist, Chef för Robotdalen, telefon 021-10 70 26, email erik.lundqvist@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik med fokus på lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Örebro universitet, ABB, Volvo CE samt andra deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Media

Media

Snabbfakta

Västeråsbaserade OpiFlex har vunnit EU-kommissionens ”Business Innovation Observatory Award”, som ett av Europas tio mest affärsinnovativa bolag.
Twittra det här

Citat

Vi är extremt stolta över detta pris och utmärkelse från Europeiska kommissionen. Vår strävan att lösa kunders verkliga utmaningar på ett enkelt och mycket flexibelt sätt har inte bara gett stor uppskattning hos kunder utan även ett pris av Europeiska kommissionens och investerare är stort” säger Johan Frisk, VD och grundare av OpiFlex Automation AB.
Johan Frisk, VD OpiFlex