VINNOVA och Mälardalsregionen tror på Robotdalen – fortsatt finansiering säkrar fortsatt framgång

Efter tio år är Robotdalen etablerat som Sveriges robotkluster och har med konkreta resultat visat på förmågan att ta robotinnovationer hela vägen från idéstadiet ut på marknaden. Nu går satsningen in i en andra fas, då såväl VINNOVA som regionala finansiärer från Västmanlands, Sörmlands och Örebro län, finansierar Robotdalen i ytterligare fyra år. VINNOVA med totalt 24 MSEK och övriga finansiärer med 56 MSEK. Efter fyra år görs en utvärdering som grund till finansiering i ytterligare två år. 

-      Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från såväl VINNOVA som våra regionala medfinansiärer, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Det ger oss förutsättningar att långsiktigt jobba vidare med att sätta svenska robotinnovationer på världskartan.

Robotdalen är ett regionalt initiativ som agerar nationellt för att stärka svensk robotik internationellt. Satsningen har etablerats som en “enabler of commercial success” för robotidéer. Under åren har 20 nya produkter och 20 nya företag sett dagens ljus och över 500 miljoner kronor har investerats i FoU, marknadsutveckling samt produktivitetsförbättringar i regionens företag. Robotdalen har blivit en naturlig part att vända sig till för robotinnovatörer, inte minst tack vare starka band till andra innovationsaktörer runt om i landet. Satsningen väcker också alltmer uppmärksamhet internationellt för förmågan att ta nya forskningsresultat och idéer hela vägen ut på marknaden och två internationella företag har redan etablerat sig i regionen. 

-      Nästa fas handlar om att etablera Robotdalen som ett internationellt ledande innovationskluster med fortsatt fokus på framgångsrik kommersialisering av nya robotlösningar, berättar Åsa Nordin, biträdande chef i Robotdalen. Framgångsfaktorer är dels den kunskap och kompetens som finns inom robotområdet i regionen och övriga landet, dels vårt fokus på lösningar som alltid utgår från slutanvändarens behov, vare sig det handlar om det lilla tillverkningsföretaget eller äldre personer som vill kunna bo kvar hemma med ökad livskvalitet.

I beslutet från VINNOVA konstateras att ”Robotdalen kommer att kunna vara den samlande kraft som behövs för att ytterligare utveckla och lyfta styrkeområdet och innovationsmiljön inom robotik till en internationellt erkänd, attraktiv och konkurrenskraftig nod inom de strategiområden man valt”. En fortsatt satsning på strategiområdena industrirobotik, fältrobotik/servicerobotik och hälsorobotik väntar framöver, med starkt stöd från medfinansiärer i Mälardalen i form av regionförbund, kommuner, landsting, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt ett flertal företag i regionen. Ökad uppmärksamhet kring Mälardalen som ett robotcentrum, såväl nationellt som internationellt, kommer att ge ett fortsatt positivt avtryck i regionens tillväxt och konkurrenskraft i form av ytterligare investeringar och företagsetableringar.

Här kan du ladda hem foton på Erik Lundqvist och Åsa Nordin

För ytterligare information kontakta Erik Lundqvist, chef Robotdalen, telefon 021-10 70 26, e-post erik.lundqvist@robotdalen.se eller Åsa Nordin, biträdande chef Robotdalen, telefon 021-10 31 75, e-post asa.i.nordin@robotdalen.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Om oss

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar