Avslut. Chefens svåraste samtal – ny bok!

Det absolut svåraste enligt många chefer är avslutssamtal med medarbetare. Ändå finns det nästan ingen hjälp att få. Nu kommer den första svenska handboken om den svåra utmaning som alla chefer ställs inför – förr eller senare.

Hur berättar man för en medarbetare att hon eller han kommer att förlora sitt jobb? Det behöver de flesta chefer göra någon gång på grund av konjunktursvängningar, omorganisationer eller när kompetensen inte matchar uppdraget. Ofta blir det ett ångestladdat samtal för båda parter, men det måste det inte bli.

– Många företag stöttar sina chefer i konflikthantering och medarbetarutveckling. Men jag vet faktiskt inte ett enda företag som ger sina chefer utbildning och träning specifikt i avslutssamtal och fokuserat på det mellanmänskliga samtalet, säger författaren Anna Svartbeck Lilja.

Förbereda, genomföra och följa upp
Alla avslut fungerar på olika sätt och har olika orsaker, men det finns förstås flera gemensamma nämnare. Boken beskriver olika scenarier och hur man som chef kan agera i ett tidigt skede, men framför allt fokuserar boken på hur själva samtalet kan planeras bättre för att fungera för båda parter.

– Avslutssamtal måste inte vara så svåra och dåliga som de ofta blir på grund av att chefer är otränade och ovana, menar Anna och fortsätter: Boken är viktig, för att alla kan bli bättre. Den är nyttig för nya chefer som ännu inte har behövt ha ett avslutssamtal, men den är lika användbar för chefer som vill känna sig bättre till mods inför nästa avslutssamtal.

Skriven av en chef, för andra chefer
Avslut. Chefens svåraste samtal – Förberedelse, värdegrund, samtalsmetodik är skriven av en chef, för andra chefer. Anna Svartbeck Lilja har många års chefserfarenhet och har suttit i koncernledningen för flera stora organisationer. Hon har arbetat som diplomat och drivit eget konsultföretag inom organisation, teamutveckling och chefscoaching. Utöver egna erfarenheter och relevant forskning grundar sig boken på intervjuer med erfarna chefer i olika branscher.

För recensionsexemplar eller kontakt med författaren, kontakta Anders Carlsson på Kreafon (anders@kreafon.se, 031-708 99 26) eller Malin Tenghamn på Roos & Tegnér (malin@roostegner.se, 040-674 75 53).

Taggar:

Om oss

Roos & Tegnér är ett av Sveriges ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. Roos & Tegnérs utgivningsområden är främst personlig utveckling, trädgård, affärslitteratur, resor, inredning och humor. Vår verksamhet präglas av både djup och bredd, och vi kombinerar det mindre förlagets själ och personliga engagemang med det större förlagets förmåga att nå ut.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Citat

Många företag stöttar sina chefer i konflikthantering och medarbetarutveckling. Men jag vet faktiskt inte ett enda företag som ger sina chefer utbildning och träning specifikt i avslutssamtal och fokuserat på det mellanmänskliga samtalet
Anna Svartbeck Lilja