Farliga prinsessor och ljuva monster utforskar normer och könsstereotyper

Barn kan vara både glitterprinsessor och Darth Vader på samma gång. Lina Bodestad ger i Farliga prinsessor och ljuva monster tips, råd och de verktyg som behövs för att bjuda in barn till att utforska och hitta sin egen identitet. Målet är att ge barnen mängder av möjligheter i sitt utforskande av roller, identiteter och intressen. Och mer utrymme att vara sitt eget fantastiska jag.

– Jag vill i den här boken ta ett stort, komplext, laddat och många gånger svårt ämne och göra det meningsfullt, begripligt och hanterbart för dig som är nyfiken men inte riktigt vet var du ska börja. I förlängningen hoppas jag att boken ska kunna bidra till att barn får fler möjligheter och större utrymme att vara sina egna fantastiska jag, säger Lina Bodestad.

I en lättsam, inkluderande och icke-dömande bok förankrad i psykologisk kunskap och forskning visar psykolog Lina Bodestad vilka effekter normer och könsstereotyper får på våra barn, och på hela vårt samhälle. Hon visar också hur vi kan utmana dem för att uppnå positiva förändringar.

– Jag har fyllt boken med konkreta exempel som på olika sätt berör normutmanande föräldraskap. Genom att koppla de abstrakta begreppen och teorierna till det vanliga vardagslivet hoppas jag att du som läsare lättare kan se att även små förändringar har stor betydelse i det långa loppet, säger Lina Bodestad

“Pressen att förhålla sig till normer och förväntningar kring kön tar energi och tankekraft som kunde använts till annat. Vuxna som snickrar eller byter blöjor hade kunnat göra det med mindre ängslighet och rädsla för att bli bedömda om normerna varit mindre snäva. Barn som leker hade kunnat lära sig och utvecklas ännu mer än vad de redan gör, om de sluppit bekymra sig över om leksaken de håller i är en ’killgrej’ eller har en ’tjejfärg’.”
  — ur boken

Lina Bodestad är legitimerad psykolog med erfarenhet från arbete med barn, unga och familjer i rollen som skolpsykolog. Idag driver hon eget företag som konsult och föreläsare där hon särskilt fokuserar på normer, jämställdhet och mångfald.

Presskontakt:
Vilhelm Hanzén, Gul PR 
vilhelm@gulpr.se eller 0736-90 74 09 

Om oss

Roos & Tegnér är ett av Sveriges ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. Roos & Tegnérs utgivningsområden är främst personlig utveckling, trädgård, affärslitteratur, resor, inredning och humor. Vår verksamhet präglas av både djup och bredd, och vi kombinerar det mindre förlagets själ och personliga engagemang med det större förlagets förmåga att nå ut.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

“Pressen att förhålla sig till normer och förväntningar kring kön tar energi och tankekraft som kunde använts till annat. Vuxna som snickrar eller byter blöjor hade kunnat göra det med mindre ängslighet och rädsla för att bli bedömda om normerna varit mindre snäva. Barn som leker hade kunnat lära sig och utvecklas ännu mer än vad de redan gör, om de sluppit bekymra sig över om leksaken de håller i är en ’killgrej’ eller har en ’tjejfärg’.”
— ur boken