Om oss

Danmarks Ambassade i Sverige har til opgave, - aktivt at formidle og fremme danske holdninger og synspunkter og gennem analyser og vurderinger af den politiske og økonomiske udvikling i Sverige, at holde danske myndigheder orienteret om områder af særlig interesse for Danmark. - at styrke den danske eksportindsats og at fremme investeringsaktiviteterne mellem Danmark og Sverige; - at yde hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere i Sverige samt at udbrede kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur.