Om oss

Rud Pedersen är ett snabbt växande konsultföretag med djupa kunskaper och kontakter inom den nordiska och globala politiken. Vi arbetar med strategi- och kommunikationsuppdrag i gränslandet mellan näringsliv, politik och kommunikation. Huvudinriktningen är att hjälpa företag och organisationer med opinionsbildning, analys, påverkan och insyn i politiska processer och beslutsfattande, samt kriskommunikation. Enskilt eller tillsammans med vårt nätverk levererar vi ett komplett stöd till företag inom public affairs-området, från analys och strategi till genomförande och utvärdering. www.rudpedersen.com