Om oss

Safe Logistics är ett logistik- och transportföretag som arbetar med frakt, hantering och förvaring av värdefullt gods som till exempel högteknologiska produkter. Safe Logistics transporterar känslig elektronik som datorer, kopiatorer och medicinsk utrustning. Likaså andra produkter som kräver extra omtänksamhet som till exempel butiksinredningar och mässmontrar. Rekonditionering på alla typer av kopieringsmaskiner samt konfigurering och installation av multifunktionprinters är ytterligare tjänster. Med lång erfarenhet av branschen och medarbetare specialutbildade i att hantera högvärdesgods får kunden både ett personligt bemötande och professionell hjälp från start till avslut, oavsett storlek eller omfattning på uppdraget. Safe Logistics kunder är copyföretag, sjukhus, forskningsinstitutioner.