Ensam och långvarig kamp för personer med svår fetma

Flertalet personer med svår fetma för en ensam och långvarig kamp mot sina kilon. I en studie, som spänner över tio år, uppger 83 procent att de hela tiden anstränger sig för att gå ner i vikt eller undvika viktuppgång.

– Studien visar att personer med svår fetma ständigt försöker minska eller kontrollera sin vikt och detta under lång tid. Om man tror att denna grupp inte försöker minska i vikt motsäger dessa resultat de åsikterna, konstaterar Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog och docent vid Sahlgrenska akademin.

Studien, publicerad i tidskriften Obesity, utgår från den så kallade SOS-studien (Swedish Obese Subjects). Denna gång är det dock inte viktminskningskirurgi som står i fokus. Istället sätts ljuset på jämförelsegruppen, 2 037 individer, som inte opererats för sin svåra fetma.

Frågeställningarna handlar specifikt om kontrollpersonernas viktminskningsförsök. Resultaten är baserade på vad de själva uppgett vid varje uppföljningstillfälle, under tio års tid.

En ensam resa

Deltagarna rapporterade om olika metoder de använt för att gå ner i vikt eller hålla vikten; kommersiella viktminskningsprogram, anti-fetmaläkemedel, lågenergipulver, motion, stöd från hälso- och sjukvård och viktminskning på egen hand.

– De använder sig av en rad olika metoder där den enskilt vanligaste är att försöka minska i vikt på egen hand, vilket visar att för många är viktminskningsförsök en ensam resa, säger Ingrid Larsson.

Ingen av metoderna var bättre eller sämre än den andra med hänsyn till viktminskning. De som hade minskat tio procent eller mer i vikt över tio års tid hade använt samma metoder som de som ökat lika mycket i vikt.

Kunskapsbaserad behandling

Metoderna var alltså inte avgörande, snarare förmågan att behålla ett lägre energiintag över tid. Hur väl det lyckades varierade stort. Vissa i gruppen ökade mycket i vikt på tio år, andra minskade rejält.

Bland noga utredda patienter är viktminskningskirurgi en dokumenterat effektiv metod för att reducera vikten på sikt och minska sjukdomsrisken. Kirurgi passar dock inte alla, och hälso- och sjukvården bör enligt forskarna erbjuda kunskapsbaserade och strukturerade behandlingsupplägg.

Titel: Self-reported weight loss methods and weight change: 10-years analysis in the Swedish Obese Subjects Study control group; https://gubox.box.com/s/t7mdwk5nvy6x3z2vipqarjnevzwrn4nj 

Kontakt: Ingrid Larsson 0701 72 20 43; ingrid.larsson@medfak.gu.se 

Bild: Ingrid Larsson (foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

Elin Lindström Claessen
Presskontakt
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 30 37, 0766 18 30 37
elin.lindstrom@gu.se


Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

För många är viktminskningsförsök en ensam resa
Ingrid Larsson, Sahlgrenska akademin