Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Kontakt

 • Margareta Gustafsson Kubista

  Pressansvarig


  Box 400 405 30 Göteborg
  0705 30 19 80
  http://www.sahlgrenska.gu.se
 • Citat

  Barnen utvecklar sina motoriska färdigheter och också överlevnaden påverkas.
  Mar Tulinius, professor i pediatrik, Sahlgrenska akademin.
  Det fungerar inte att stoppa barn från att äta för mycket, man måste fundera på andra metoder.
  Louise Arvidsson, doktorand och folkhälsovetare.
  Vanan är för stark för ett enkelt kunna brytas.
  Amir Lotfi Moghaddam, disputerad i beroendemedicin.
  Tanken är att kunna rädda extremkänsliga patienter från allvarliga biverkningar.
  Sherin Mathew, disputerad i biomedicin.
  Bilden blev en spegel där man såg och gjorde nya upptäckter om sig själv.
  Christina Blomdahl, Sahlgrenska akademin
  När forskningsbaserad verksamhet och spelföretag möts uppstår ett spännande möte.
  Irma Lindström Kjellberg, Centrum för personcentrerad vård.
  Våra resultat kan komma patienterna tillgodo mycket tidigare.
  Mattias Andersson, Sahlgrenska Cancer Center.
  Förhoppningarna är att kunna jobba mer med prevention på det här området.
  Yvonne Wettergren, docent, Sahlgrenska akademin.
  I framtiden kommer den här metoden att bli än mer effektiv.
  Mats Brännström, professor Sahlgrenska akademin.
  Med den nya behandlingen skulle vi kunna erbjuda betydligt bättre skydd mot frakturer.
  Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin.
  Våra fynd öppnar ett fönster mot bättre förståelse av hur mänsklig graviditetslängd styrs.
  Bo Jacobsson, professor
  Det kommer att påverka vårt tänkande och sätt att behandla patienter med genomgången hjärtinfarkt,
  Mikael Dellborg, professor Sahlgrenska akademin.
  Det positiva överväger och mössen mår bättre.
  Jenny Hoffmann, Sahlgrenska akademin.
  Vår hjärna är inställd på att bearbeta det här redan från födseln.
  Emma Jönsson, disputerad i neurovetenskap och fysiologi.
  En bisarr hypotes, jag är förvånad att den alls har fått en sådan spridning.
  Elias Eriksson, professor i farmakologi.
  De vågade kommunicera mer än vad de hade gjort tidigare.
  Milijana Malmberg, disputerad audionom.
  Det här skulle kunna bli en framtida behandling vid PCOS.
  Anna Benrick, docent i fysiologi vid Göteborgs universitet.
  Det här är ett läkemedel som kostar 200 kronor per person och år, i princip ingenting.
  Mattias Lorentzon, professor i geriatrik.
  De har inga objektiva tecken på demens, istället handlar det om stress.
  Marie Eckerström, disputerad psykolog.
  Att öka mycket i BMI just under puberteten är förenat med särskild risk.
  Claes Ohlsson, professor.
  Hur ska vi kunna ge personcentrerad vård till personer vi har svårt att prata med?
  Emma Forsgren, disputerad i neurovetenskap och fysiologi
  Det ska ske så fort man misstänker att barnet kan drabbas av en hjärnskada.
  Amin Mottahedin, disputerad i neurovetenskap och fysiologi.
  Det verkar som om det är kombinationen av olika aktiviteter och stimuli, snarare än de enskilda komponenterna, som ger ytterligare fördelaktiga effekter vid strokerehabilitering.
  Docent Lina Bunketorp-Käll
  Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Teoretiskt går det åt ett håll, i praktiken åt ett annat.
  Bernhard von Below, forskare och läkare inom primärvården.
  Om man kan påverka på cellnivå får man en bättre fininställning av blodsockret.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Det är vanligt att cancerpatienter får läkemedel efter läkemedel utan att behandlingen lyckas.
  Berglind Osk Einarsdottir, forskare vid Sahlgrenska Cancer Center.
  Anhörigvårdare är resursstarka, de har lösningar på väldigt mycket.
  Mia Wennerberg, forskare inom vårdvetenskap och hälsa.
  Vi borde ha yrkesrådgivning för 45-åringar på samma sätt som vi har det för tonåringar.
  Kerstin Wentz, forskare inom arbets- och miljömedicin
  Tänk om vi i framtiden kan förändra tarmfloran så att fler svarar på behandlingen.
  Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin.
  Det här kommer snabbt att bli användbart för patienter.
  Göran Landberg, professor Wallenbergcentrum
  Alla tre har gjort engagerade och stora insatser för akademin och inte minst för våra studenter.
  Eric Hanse, prodekan vid Sahlgrenska akademin
  Fetma är en tydlig riskfaktor för urininkontinens efter operation.
  Katja Stenström Bohlin, forskare inom obstetrik och gynekologi.
  Grundfrågan var om man kunde överföra erfarenheterna från hemförlossning till sjukhusfödslar.
  Malin Edqvist, forskare inom vårdvetenskap.
  Ett alternativ för patienter som inte kan eller inte vill opereras med gastric bypass.
  David Fröjd Révész, forskare i klinisk neurovetenskap.
  Det är otroligt glädjande att det så snart kan användas till patienternas bästa.
  Ulla Hellstrand Tang, forskare och ortopedingenjör
  Differentieringen av stamceller till brosk fungerar enkelt i naturen, men är betydligt svårare i provrör.
  Stina Simonsson, docent i cellbiologi.
  Det finns ett stort behov av diagnostiska och prognostiska tester för hjärnskakning.
  Pashtun Shahim, forskare inom neurovetenskap och fysiologi
  Vi blev förvånade över resultaten, både för den allmänna befolkningen och för personer med diabetes.
  Aidin Rawshani, läkare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin.
  Det verkar handla om två olika tillstånd och patologier.
  Pashtun Shahim, läkare och forskare.
  Det här är ett stort mänskligt problem som vi behöver ägna mer kraft åt forskningsmässigt.
  Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik.
  Det här kan ha betydelse för framtida behandlingsmöjligheter av stressframkallad psykisk ohälsa.
  Camilla Glad, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.
  De flesta sjukdom vi känner till är på ett eller annat sätt relaterade till ålder.
  Thomas Nyström, professor i mikrobiologi.
  Det handlar om att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan.
  Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin.
  Det är ett grymt öde att inte kunna kissa och patienterna är så tacksamma när de väl är opererade.
  Teresa Olsen Ekerhult, forskare och specialistläkare inom urologi.
  Det cirkulerar många missförstånd om vad såren beror på och vården är eftersatt.
  Maria Bankvall, disputerad forskare i odontologi.
  Det är jätteviktigt med normal dygnsrytm och ljuset är den miljöfaktor som påverkar mest.
  Marie Engwall, forskare i vårdvetenskap och hälsa.
  Som specialist är det lätt att bara se till behandlingen och glömma att det är mycket annat som barn och föräldrar ska hinna med under sin vardag.
  Emina Cirgic, disputerad forskare i odontologi.
  Nu ser vi tydligt att både medel-BMI och frekvensen av barn med övervikt och fetma går ner.
  Maria Bygdell, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.
  Anorexivård måste vara matfokuserad, men också andra faktorer är viktiga för att minska risken för återfall.
  Louise Karjalainen, psykolog och forskare inom neuropsykiatri.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp