Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Kontakt

 • Margareta Gustafsson Kubista

  Pressansvarig


  Box 400 405 30 Göteborg
  0705 30 19 80
  http://www.sahlgrenska.gu.se
 • Citat

  Forskningen visar på långtidseffekter av ett organiserat screeningprogram
  Maria Frånlund, Sahlgrenska akademin
  Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen
  Lotta Selin, Sahlgrenska akademin
  Dagens dominerande modeller ger felaktiga slutsatser
  Ingela Parmryd, Sahlgrenska akademin
  Robotkirurgin har framtiden för sig på det här området
  Mats Bränström, Sahlgrenska akademin
  Det är viktigt att ta hänsyn till nivån av fekalierester i miljön när man försöker förstå och tolka fynd av resistenta bakterier.
  Joakim Larsson, Sahlgrenska akademin
  Det är viktigt att förstå hur det fungerar för att på sikt kunna stimulera hjärnans funktioner
  Ulrika Wilhelmsson, Sahlgrenska akademin
  Välling är inte dåligt, men sättet den används på
  Bernt Alm, Sahlgrenska akademin
  Minsta pubertetsspurten fanns hos den grupp barn som haft högst BMI i barndomen
  Anton Holmgren, Sahlgrenska akademin
  En stor fördel här är att effekterna sitter i
  Staffan Mårild, Sahlgrenska akademin
  Det som driver är utan tvekan denna tidiga påverkan
  Kirsten Mehlig, Sahlgrenska akademin
  Det här är inte vägen att gå för att behandla cancer
  Kristell Le Gal Beneroso, Sahlgrenska akademin
  Vår hypotes är att det finns grupper av patienter som eventuellt skulle gynnas av att förändra sin kost
  Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin
  Det här är nya kunskaper och vi kommer inte att hitta botemedel på en eftermiddag
  Gunnar C. Hansson, Sahlgrenska akademin
  Den här gruppen måste göras mer synlig
  Hilda Svensson, Sahlgrenska akademin
  Trombocyterna innehåller faktorer som är som nannies för kärlutvecklingen
  Ann Hellström, Sahlgrenska akademin
  Det räcker om du promenerar en halvtimme varje dag
  Katharina Stibrant Sunnerhagen, Sahlgrenska akademin
  En viktig faktor för hur snabb sjukdomen är
  Martin Dahl Halvarsson, Sahlgrenska akademin
  Patienten känner sig ofta misstrodd av sin omgivning och av vårdpersonal
  Shikha Acharya, Sahlgrenska akademin.
  Att prioritera egen fysisk hälsa kan ge ökat självförtroende
  Elisabet Johannesson, Sahlgrenska akademin
  Man slipper åka till sjukhuset varannan vecka och man slipper biverkningar
  Hege Garelius
  Resultaten kan komma att ligga till grund för hur hormonstimuleringen utformas i framtiden
  Åsa Magnusson, Sahlgrenska akademin
  Vi tror att analysmetoderna som använts ganska omedelbart får stor betydelse
  Jonas Nilsson, Sahlgrenska akademin
  Generellt behöver folk inte vara jättebekymrade över just saltet.
  Annika Rosengren, Sahlgrenska akademin
  Vi har visat att riskerna kan kraftigt reduceras.
  Aidin Rawshani, Sahlgrenska akademin
  Det här är nedslående och hittills okända siffror.
  Araz Rawshani, Sahlgrenska akademin
  Det kommer att vara viktigt att följa opererade patienter, utvärdera frakturrisken och vid behov sätta in åtgärder.
  Kristian Axelsson, Sahlgrenska akademin
  Förskollärare har mycket högre risk än de som jobbar i miljöer med liknande bullerklassning
  Sofia Fredriksson, Sahlgrenska akademin
  För många är viktminskningsförsök en ensam resa
  Ingrid Larsson, Sahlgrenska akademin
  Man måste våga, utan att bli burdus eller klämkäck
  Maria Olsson, Sahlgrenska akademin
  Det är tveksamt om nyttan med screening överväger skadan
  Minna Johansson, Sahlgrenska akademin
  Det bör föras en diskussion om läkemedelsbehandlingen ska subventioneras
  Joakim Strömberg, Sahlgrenska akademin
  Det krävs stöttning av någon som kan deras sjukdom
  Anette Larsson, Sahlgrenska akademin
  En hjärtinfarkt kan identifieras tidigare
  Maria Odqvist, Sahlgrenska akademin
  På sikt kan man behandla sjukdomarna på ett bättre sätt
  Åsa Tivesten, Sahlgrenska akademin
  Det här har potential att helt förändra behandlingen av personer som överlever stroke
  Jörgen Isgaard, Sahlgrenska akademin
  De akuta behandlingarnas effektivitet minskar för varje minut som går
  Katarina Jood, Sahlgrenska akademin
  Det kan vara så att bostadsbristen höjer toleransen för vad man accepterar i sin boendemiljö
  Helena Hasslöf, Sahlgrenska akademin
  Mer än hälften av världens dödsfall och deras orsaker registreras aldrig
  Laith Hussain-Alkhateeb, Sahlgrensk akademin
  Det kan finnas anledning att vara striktare än det som rekommenderas
  Verena Sengpiel, Sahlgrenska akademin
  Tanken på cancer ska alltid finnas i bakhuvudet
  Marcela Ewing, Sahlgrenska akademin
  Styrkan i den här studien är att vi under lång tid kunnat följa hur markörer frisätts och rensas från blodet.
  Pashtun Shahim, Sahlgrenska akademin
  Det finns en mindre grupp av barn som vi ser gång på gång inom tandvården och som har mycket karies
  Ann-Catrin André Kramer, Sahlgrenska akademin
  Det är viktigt att vården är medveten om att partnerrelationer kan förändras efter en fetmaoperation
  Per-Arne Svensson, Sahlgrenska akademin
  Vi har påvisat att fetmakirurgi leder till minskad förekomst av kronisk njursvikt
  Per-Arne Svensson, Sahlgrenska akademin
  Det här visar att vi har möjlighet att påverka vår risk att få demens
  Ingmar Skoog, Sahlgrenska akademin
  Det är en rättighetsfråga att de får stöd utifrån sina förutsättningar
  Karolina Lindén, Sahlgrenska akademin
  Våra fynd öppnar för utveckling av läkemedel på området
  Chandrasekahr Kanduri, Sahlgrenska akademin
  Vi kan minska spridningen, även om folk är ovaccinerade.
  Ulf Yrlid, Sahlgrenska akademin
  Vi tror på RNA-baserad behandling i framtiden
  Chandrasekahr Kanduri, Sahlgrenska akademin
  Man bör inte delta i stora sociala sammanhang direkt efter transplantationen.
  Jesper Magnusson, Sahlgrenska akademin
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp