Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning och är Göteborgs universitets största fakultet. Vår forskning håller en hög internationell klass och sker i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården.

Kontakt

 • Margareta Gustafsson Kubista

  Pressansvarig


  Box 400 405 30 Göteborg
  0705 30 19 80
  http://www.sahlgrenska.gu.se
 • Citat

  Det här är ett stort mänskligt problem som vi behöver ägna mer kraft åt forskningsmässigt.
  Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik.
  Det här kan ha betydelse för framtida behandlingsmöjligheter av stressframkallad psykisk ohälsa.
  Camilla Glad, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.
  De flesta sjukdom vi känner till är på ett eller annat sätt relaterade till ålder.
  Thomas Nyström, professor i mikrobiologi.
  Det handlar om att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan.
  Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin.
  Det är ett grymt öde att inte kunna kissa och patienterna är så tacksamma när de väl är opererade.
  Teresa Olsen Ekerhult, forskare och specialistläkare inom urologi.
  Det cirkulerar många missförstånd om vad såren beror på och vården är eftersatt.
  Maria Bankvall, disputerad forskare i odontologi.
  Det är jätteviktigt med normal dygnsrytm och ljuset är den miljöfaktor som påverkar mest.
  Marie Engwall, forskare i vårdvetenskap och hälsa.
  Som specialist är det lätt att bara se till behandlingen och glömma att det är mycket annat som barn och föräldrar ska hinna med under sin vardag.
  Emina Cirgic, disputerad forskare i odontologi.
  Nu ser vi tydligt att både medel-BMI och frekvensen av barn med övervikt och fetma går ner.
  Maria Bygdell, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.
  Anorexivård måste vara matfokuserad, men också andra faktorer är viktiga för att minska risken för återfall.
  Louise Karjalainen, psykolog och forskare inom neuropsykiatri.
  Det finns stor okunskap och kompetensbrist i systemet för den här gruppen.
  Ann-Britt Johansson, forskare på dövblindhet.
  – Det här är en av få nya behandlingar de senaste decennierna som påtagligt sänker blodsockret för personer med typ 1-diabetes.
  Marcus Lind, docent i diabetologi.
  Nikotinet tycks skapa en kaskad av effekter som bara blir värre och värre med tiden.
  Julia Morud Lekholm, forskare inom beroendemedicin.
  Det finns stor okunskap om vilka patienter som kan opereras, och har nytta av det.
  Anna Edelvik, forskare och överläkare inom epilepsi.
  – Det är rätt allvarligt när unga människor tycker att de måste ta ett eget ansvar för sin arbetsförmåga.
  Maria Boström, forskare inom arbets- och miljömedicin.
  Symptomen är kopplade till många tabun som var svårare för kvinnorna att hantera.
  Ida Björkman, sjuksköterska och forskare
  Det ökar vår förståelse av vad som kan hända i delar av hjärnan hos människor med epilepsi.
  Milos Pekny, professor på Sahlgrenska akademin.
  I princip skulle alla strokepatienter kunna få behandlingen.
  Marcela Pekna, docent vid Sahlgrenska akademin.
  – Framtidsvisionen är att kunna säga till en patient att han eller hon inte har någon riskprofil och att man kan sluta göra gastroskopi, som många upplever som obehagligt.
  Svein Olav Bratlie, forskare inom gastrokirurgi.
  Det är den här lilla köldknäppen som vi tror är starkt bidragande till att kicka igång epidemin
  Nicklas Sundell, forskare och infektionsläkare
  Ju snabbare man fångar in de här patienterna desto bättre prognoser får vi.
  Nasser Ahmadi, forskare, kardiolog och allmänläkare.
  Förhoppningen finns att man i förlängningen kan tillföra proteinet och på så sätt förstärka skyddet mot bakterier hos patienter som har en defekt barriär.
  Joakim Bergström, forskare på Sahlgrenska akademin.
  Det här kan vara en viktigare spridningsväg än man tidigare trott.
  Joakim Larsson, professor på Sahlgrenska akademin
  Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad.
  Mats Börjesson, professor på Sahlgrenska akademin.
  Det är en långsamväxande tumör som i normalfallet inte sprider sig men ändå skapar stora problem för patienten.
  Daniel S. Olsson, läkare och forskare
  Kvinnor har en svaghet i bäckenbotten även om man inte genomgått en förlossning.
  Maria Gyhagen, gynekolog och forskare
  Det behövs fler alternativ, så att läkaren kan pröva sig fram med de olika läkemedlen mot alkoholberoende, ungefär som man gör vid högt blodtryck. Även att kombinera olika läkemedel är en intressant möjlighet, eftersom man då kan påverka flera av hjärnans system
  Andrea de Bejczy
  Symtom verkar alltså inte lindras jämlikt på våra sjukhus, och det kan tyda på att personalen förväntar sig att kvinnor ska tåla mer än män eller att personalen inte tar kvinnornas upplevelser på samma allvar.
  Hanna Falk
  Kvinnorna var besvikna, bestörta och ledsna över bristen på stöd, vård och empati. Vi som gjort studien är förvånade över att kvinnorna upplevt ett så negativt bemötande på akuten.
  Darcia Pratt-Eriksson
  Studien visar tydligt att det går att få ett immunologiskt antikroppsminne vid slemhinnevaccinering, och att de minnesceller som skapas vid sådan vaccinering är unika och inte kan fås fram genom “vanlig” vaccinering. Detta innebär att det endast är slemhinnevacciner som kan ge ett immunologiskt skydd vid slemhinnan.
  Nils Lycke
  Vår studie visar att gikt blev vanligare för varje år från 2005 till 2012, med en nästan 50-procentig ökning i nyinsjuknande under den tiden.
  Mats Dehlin, forskare vid Sahlgrenska akademin
  Rekommendationerna att acceptera högre blodtryck hos patienter med diabetes tror vi är felaktiga. De kan leda till fler fall av stroke och hjärtinfarkt i patientgruppen.
  Staffan Björck, docent vid Sahlgrenska akademin
  Det är ovanligt att upptäcka en ny typ av cell med en tidigare okänd funktion.
  Gunnar C Hansson, professor vid Sahlgrenska akademin
  Barnen som fick thymus borttagen i spädbarnsåldern har ett kraftigt åldrat immunsystem vid 18 års ålder. Det kan jämföras med hur det normalt ser ut vid 65-70 års ålder.
  Judith Gudmundsdottir, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  Vi visar att låga men ofta använda doser visserligen är mer effektiva än placebo men klart mindre effektiva än högre doser.
  Fredrik Hieronymus, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  Redan bland dem som låg i det övre intervallet av normalvikt (BMI 22,5 till 25) i tonåren sågs en fördubblad risk för hjärtsvikt, jämfört med de smala (BMI 18,5-20).
  Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin
  Det förelåg mer uttalade skillnader mellan manliga och kvinnliga förövare med vuxna offer, jämfört med när offret var ett barn (under 15 år).
  Thomas Nilsson, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  Vår forskning ger ytterligare indikationer för könshormonernas involvering i utvecklingen av autismspektrumstörning. Den visar också att såväl genetiska variationer som nivåer av könshormoner verkar vara involverade.
  Sara Karlsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin
  Att resistenta bakterier så snabbt sprider sig över jorden understryker att vi måste ta ett helhetsgrepp på resistensproblemet.
  Johan Bengtsson-Palme, doktorand vid Sahlgrenska akademin
  Elever med oral piercing hade signifikant mer huvudvärk och ömhet i tuggmuskler.
  Christina Mejersjö, övertandläkare och forskare vid Sahlgrenska akademin
  Genom att klargöra mekanismerna bakom förtidsbörd kan vi finna bättre förebyggande åtgärder och därmed minska kostnaderna både på individ- och samhällsnivå.
  Bo Jacobsson, professor vid Sahlgrenska akademin
  För första gången har vi kunnat visa att denna hormonökning, som ses före måltider eller vid fasta, påverkar hjärnan att handla impulsivt och också påverkar förmågan att fatta rationella beslut.
  Karolina Skibicka, forskare vid Sahlgrenska akademin
  Dagliga aktiviteter påverkar personernas känsla av delaktighet i vardagen. Tillgången till aktiviteter påverkas både av personernas funktionsförmåga och av de resurser de har tillgång till.
  Iolanda Santos Tavares Silva, doktorand vid Sahlgrenska akademin
  Många gånger upplevdes anhöriga som mer aggressiva och hotfulla än patienterna.
  Karin Avander, specialistsjuksköterska
  Databasen samlar flera decenniers forskning om biomarkörer vid Alzheimers sjukdom.
  Bob Olsson, forskare vid Sahlgrenska akademin
  En stor majoritet av barnen som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern hade 8 år senare tecken på kvarstående diagnos.
  Martina Barnevik Olsson, forskare vid Sahlgrenska akademin
  Kariesutvecklingen var signifikant lägre, 32 procent, efter införandet av ett skolbaserat fluorlackningsprogram i Västra Götalandsregionen.
  Eva-Karin Bergström, doktorand vid Sahlgrenska akademin
  Vi blev faktiskt förvånade över resultatet. Vi trodde själva att gratis cellprov skulle öka deltagandet, framför allt i dessa socioekonomiskt utsatta områden som har ett lägre deltagande än övriga delar av staden.
  Emilia Alfonzo, forskare vid Sahlgrenska akademin.
  Resultaten visar att det finns en koppling mellan infektion hos den gravida modern och en typ av CP som drabbar ena sidan av kroppen, medan den typ av CP som drabbar båda sidorna av kroppen är kopplad till infektioner hos barnet efter förlossningen.
  Kristina Ahlin, doktorand vid Sahlgrenska akademin
  Riskökningen var störst för missbruk, vilket är en sedan tidigare känd riskfaktor för stroke. Men att även ångestsjukdomar, depression och personlighetsstörning ökade risken för tidig stroke är oroväckande.
  Margda Waern, professor vid Sahlgrenska akademin
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp