Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Kontakt

 • Margareta Gustafsson Kubista

  Pressansvarig


  Box 400 405 30 Göteborg
  0705 30 19 80
  http://www.sahlgrenska.gu.se
 • Citat

  Vi har påvisat att fetmakirurgi leder till minskad förekomst av kronisk njursvikt
  Per-Arne Svensson, Sahlgrenska akademin
  Det här visar att vi har möjlighet att påverka vår risk att få demens
  Ingmar Skoog, Sahlgrenska akademin
  Det är en rättighetsfråga att de får stöd utifrån sina förutsättningar
  Karolina Lindén, Sahlgrenska akademin
  Våra fynd öppnar för utveckling av läkemedel på området
  Chandrasekahr Kanduri, Sahlgrenska akademin
  Vi kan minska spridningen, även om folk är ovaccinerade.
  Ulf Yrlid, Sahlgrenska akademin
  Vi tror på RNA-baserad behandling i framtiden
  Chandrasekahr Kanduri, Sahlgrenska akademin
  Man bör inte delta i stora sociala sammanhang direkt efter transplantationen.
  Jesper Magnusson, Sahlgrenska akademin
  Man behöver om möjligt undvika att ta bort thymus
  Olov Ekwall, Sahlgrenska akademin
  Det handlar framför allt om att stötta och att visa att vårdgivaren bryr sig, men också om att använda primärvårdens resurser mer effektivt. Det blir dessutom ett stöd för läkarna, när de vet att någon håller koll på hur patienten har det.
  Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmänmedicin
  Att styrka och rörelseförmåga ökade är helt fantastiskt.
  Mar Tulinius, Sahlgrenska akademin
  Vi hoppas minska mängden ROP och förhindra att barnen blir blinda.
  Chatarina Löfqvist, Sahlgrenska akademin
  Sjukskrivningar ska vara rätt doserade, inte för mycket eller för lite.
  Karin Starzmann, Sahlgrenska akademin
  Det vi kommit fram till är anmärkningsvärt.
  Maria Åberg, Sahlgrenska akademin
  De har svårt att återställa normal gång efter att ha fått sin höftprotes.
  Roland Zügner, Sahlgrenska akademin
  Social ojämlikhet är främsta orsaken till skillnaderna i deltagande.
  Björn Strander, Sahlgrenska akademin
  Det bildas en helt annan komposition och hårdhet än i normal benvävnad.
  Furqan A. Shah, Sahlgrenska akademin
  Fyndet kan öka vår förståelse av varför fetma uppstår och i förlängningen kanske också ge grunden till nya läkemedel.
  John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin
  Den genomsnittliga personens fiberintag har minskat drastiskt
  Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin
  Vår studie tyder på att hälsosam kost kan förbättra barns välmående.
  Louise Arvidsson, Sahlgrenska akademin.
  Bra att öva interaktion i en miljö där det är okej att göra fel.
  Susanna Höglund Arveklev, vårdvetare.
  Med den här studien har vi hittat subgrupper som vi måste vara extra uppmärksamma på.
  Zacharias Mandalenakis, Sahlgrenska akademin.
  Det är bra att veta att uppehållen i sig inte verkar farliga ur patientperspektiv.
  Per Karlsson, professor i onkologi vid Sahlgrenska akademin.
  Barnen utvecklar sina motoriska färdigheter och också överlevnaden påverkas.
  Mar Tulinius, professor i pediatrik, Sahlgrenska akademin.
  Det fungerar inte att stoppa barn från att äta för mycket, man måste fundera på andra metoder.
  Louise Arvidsson, doktorand och folkhälsovetare.
  Vanan är för stark för ett enkelt kunna brytas.
  Amir Lotfi Moghaddam, disputerad i beroendemedicin.
  Tanken är att kunna rädda extremkänsliga patienter från allvarliga biverkningar.
  Sherin Mathew, disputerad i biomedicin.
  Bilden blev en spegel där man såg och gjorde nya upptäckter om sig själv.
  Christina Blomdahl, Sahlgrenska akademin
  När forskningsbaserad verksamhet och spelföretag möts uppstår ett spännande möte.
  Irma Lindström Kjellberg, Centrum för personcentrerad vård.
  Våra resultat kan komma patienterna tillgodo mycket tidigare.
  Mattias Andersson, Sahlgrenska Cancer Center.
  Förhoppningarna är att kunna jobba mer med prevention på det här området.
  Yvonne Wettergren, docent, Sahlgrenska akademin.
  I framtiden kommer den här metoden att bli än mer effektiv.
  Mats Brännström, professor Sahlgrenska akademin.
  Med den nya behandlingen skulle vi kunna erbjuda betydligt bättre skydd mot frakturer.
  Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin.
  Våra fynd öppnar ett fönster mot bättre förståelse av hur mänsklig graviditetslängd styrs.
  Bo Jacobsson, professor
  Det kommer att påverka vårt tänkande och sätt att behandla patienter med genomgången hjärtinfarkt,
  Mikael Dellborg, professor Sahlgrenska akademin.
  Det positiva överväger och mössen mår bättre.
  Jenny Hoffmann, Sahlgrenska akademin.
  Vår hjärna är inställd på att bearbeta det här redan från födseln.
  Emma Jönsson, disputerad i neurovetenskap och fysiologi.
  En bisarr hypotes, jag är förvånad att den alls har fått en sådan spridning.
  Elias Eriksson, professor i farmakologi.
  De vågade kommunicera mer än vad de hade gjort tidigare.
  Milijana Malmberg, disputerad audionom.
  Det här skulle kunna bli en framtida behandling vid PCOS.
  Anna Benrick, docent i fysiologi vid Göteborgs universitet.
  Det här är ett läkemedel som kostar 200 kronor per person och år, i princip ingenting.
  Mattias Lorentzon, professor i geriatrik.
  De har inga objektiva tecken på demens, istället handlar det om stress.
  Marie Eckerström, disputerad psykolog.
  Att öka mycket i BMI just under puberteten är förenat med särskild risk.
  Claes Ohlsson, professor.
  Hur ska vi kunna ge personcentrerad vård till personer vi har svårt att prata med?
  Emma Forsgren, disputerad i neurovetenskap och fysiologi
  Det ska ske så fort man misstänker att barnet kan drabbas av en hjärnskada.
  Amin Mottahedin, disputerad i neurovetenskap och fysiologi.
  Det verkar som om det är kombinationen av olika aktiviteter och stimuli, snarare än de enskilda komponenterna, som ger ytterligare fördelaktiga effekter vid strokerehabilitering.
  Docent Lina Bunketorp-Käll
  Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Teoretiskt går det åt ett håll, i praktiken åt ett annat.
  Bernhard von Below, forskare och läkare inom primärvården.
  Om man kan påverka på cellnivå får man en bättre fininställning av blodsockret.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Det är vanligt att cancerpatienter får läkemedel efter läkemedel utan att behandlingen lyckas.
  Berglind Osk Einarsdottir, forskare vid Sahlgrenska Cancer Center.
  Anhörigvårdare är resursstarka, de har lösningar på väldigt mycket.
  Mia Wennerberg, forskare inom vårdvetenskap och hälsa.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp