Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning och är Göteborgs universitets största fakultet. Vår forskning håller en hög internationell klass och sker i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården.

Kontakt

 • Margareta Gustafsson Kubista

  Pressansvarig


  Box 400 405 30 Göteborg
  0705 30 19 80
  http://www.sahlgrenska.gu.se
 • Citat

  Det här är ett läkemedel som kostar 200 kronor per person och år, i princip ingenting.
  Mattias Lorentzon, professor i geriatrik.
  De har inga objektiva tecken på demens, istället handlar det om stress.
  Marie Eckerström, disputerad psykolog.
  Att öka mycket i BMI just under puberteten är förenat med särskild risk.
  Claes Ohlsson, professor.
  Hur ska vi kunna ge personcentrerad vård till personer vi har svårt att prata med?
  Emma Forsgren, disputerad i neurovetenskap och fysiologi
  Det ska ske så fort man misstänker att barnet kan drabbas av en hjärnskada.
  Amin Mottahedin, disputerad i neurovetenskap och fysiologi.
  Det verkar som om det är kombinationen av olika aktiviteter och stimuli, snarare än de enskilda komponenterna, som ger ytterligare fördelaktiga effekter vid strokerehabilitering.
  Docent Lina Bunketorp-Käll
  Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Teoretiskt går det åt ett håll, i praktiken åt ett annat.
  Bernhard von Below, forskare och läkare inom primärvården.
  Om man kan påverka på cellnivå får man en bättre fininställning av blodsockret.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Det är vanligt att cancerpatienter får läkemedel efter läkemedel utan att behandlingen lyckas.
  Berglind Osk Einarsdottir, forskare vid Sahlgrenska Cancer Center.
  Anhörigvårdare är resursstarka, de har lösningar på väldigt mycket.
  Mia Wennerberg, forskare inom vårdvetenskap och hälsa.
  Vi borde ha yrkesrådgivning för 45-åringar på samma sätt som vi har det för tonåringar.
  Kerstin Wentz, forskare inom arbets- och miljömedicin
  Tänk om vi i framtiden kan förändra tarmfloran så att fler svarar på behandlingen.
  Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin.
  Det här kommer snabbt att bli användbart för patienter.
  Göran Landberg, professor Wallenbergcentrum
  Alla tre har gjort engagerade och stora insatser för akademin och inte minst för våra studenter.
  Eric Hanse, prodekan vid Sahlgrenska akademin
  Fetma är en tydlig riskfaktor för urininkontinens efter operation.
  Katja Stenström Bohlin, forskare inom obstetrik och gynekologi.
  Grundfrågan var om man kunde överföra erfarenheterna från hemförlossning till sjukhusfödslar.
  Malin Edqvist, forskare inom vårdvetenskap.
  Ett alternativ för patienter som inte kan eller inte vill opereras med gastric bypass.
  David Fröjd Révész, forskare i klinisk neurovetenskap.
  Det är otroligt glädjande att det så snart kan användas till patienternas bästa.
  Ulla Hellstrand Tang, forskare och ortopedingenjör
  Differentieringen av stamceller till brosk fungerar enkelt i naturen, men är betydligt svårare i provrör.
  Stina Simonsson, docent i cellbiologi.
  Det finns ett stort behov av diagnostiska och prognostiska tester för hjärnskakning.
  Pashtun Shahim, forskare inom neurovetenskap och fysiologi
  Vi blev förvånade över resultaten, både för den allmänna befolkningen och för personer med diabetes.
  Aidin Rawshani, läkare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin.
  Det verkar handla om två olika tillstånd och patologier.
  Pashtun Shahim, läkare och forskare.
  Det här är ett stort mänskligt problem som vi behöver ägna mer kraft åt forskningsmässigt.
  Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik.
  Det här kan ha betydelse för framtida behandlingsmöjligheter av stressframkallad psykisk ohälsa.
  Camilla Glad, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.
  De flesta sjukdom vi känner till är på ett eller annat sätt relaterade till ålder.
  Thomas Nyström, professor i mikrobiologi.
  Det handlar om att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan.
  Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin.
  Det är ett grymt öde att inte kunna kissa och patienterna är så tacksamma när de väl är opererade.
  Teresa Olsen Ekerhult, forskare och specialistläkare inom urologi.
  Det cirkulerar många missförstånd om vad såren beror på och vården är eftersatt.
  Maria Bankvall, disputerad forskare i odontologi.
  Det är jätteviktigt med normal dygnsrytm och ljuset är den miljöfaktor som påverkar mest.
  Marie Engwall, forskare i vårdvetenskap och hälsa.
  Som specialist är det lätt att bara se till behandlingen och glömma att det är mycket annat som barn och föräldrar ska hinna med under sin vardag.
  Emina Cirgic, disputerad forskare i odontologi.
  Nu ser vi tydligt att både medel-BMI och frekvensen av barn med övervikt och fetma går ner.
  Maria Bygdell, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.
  Anorexivård måste vara matfokuserad, men också andra faktorer är viktiga för att minska risken för återfall.
  Louise Karjalainen, psykolog och forskare inom neuropsykiatri.
  Det finns stor okunskap och kompetensbrist i systemet för den här gruppen.
  Ann-Britt Johansson, forskare på dövblindhet.
  – Det här är en av få nya behandlingar de senaste decennierna som påtagligt sänker blodsockret för personer med typ 1-diabetes.
  Marcus Lind, docent i diabetologi.
  Nikotinet tycks skapa en kaskad av effekter som bara blir värre och värre med tiden.
  Julia Morud Lekholm, forskare inom beroendemedicin.
  Det finns stor okunskap om vilka patienter som kan opereras, och har nytta av det.
  Anna Edelvik, forskare och överläkare inom epilepsi.
  – Det är rätt allvarligt när unga människor tycker att de måste ta ett eget ansvar för sin arbetsförmåga.
  Maria Boström, forskare inom arbets- och miljömedicin.
  Symptomen är kopplade till många tabun som var svårare för kvinnorna att hantera.
  Ida Björkman, sjuksköterska och forskare
  Det ökar vår förståelse av vad som kan hända i delar av hjärnan hos människor med epilepsi.
  Milos Pekny, professor på Sahlgrenska akademin.
  I princip skulle alla strokepatienter kunna få behandlingen.
  Marcela Pekna, docent vid Sahlgrenska akademin.
  – Framtidsvisionen är att kunna säga till en patient att han eller hon inte har någon riskprofil och att man kan sluta göra gastroskopi, som många upplever som obehagligt.
  Svein Olav Bratlie, forskare inom gastrokirurgi.
  Det är den här lilla köldknäppen som vi tror är starkt bidragande till att kicka igång epidemin
  Nicklas Sundell, forskare och infektionsläkare
  Ju snabbare man fångar in de här patienterna desto bättre prognoser får vi.
  Nasser Ahmadi, forskare, kardiolog och allmänläkare.
  Förhoppningen finns att man i förlängningen kan tillföra proteinet och på så sätt förstärka skyddet mot bakterier hos patienter som har en defekt barriär.
  Joakim Bergström, forskare på Sahlgrenska akademin.
  Det här kan vara en viktigare spridningsväg än man tidigare trott.
  Joakim Larsson, professor på Sahlgrenska akademin
  Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad.
  Mats Börjesson, professor på Sahlgrenska akademin.
  Det är en långsamväxande tumör som i normalfallet inte sprider sig men ändå skapar stora problem för patienten.
  Daniel S. Olsson, läkare och forskare
  Kvinnor har en svaghet i bäckenbotten även om man inte genomgått en förlossning.
  Maria Gyhagen, gynekolog och forskare
  Det behövs fler alternativ, så att läkaren kan pröva sig fram med de olika läkemedlen mot alkoholberoende, ungefär som man gör vid högt blodtryck. Även att kombinera olika läkemedel är en intressant möjlighet, eftersom man då kan påverka flera av hjärnans system
  Andrea de Bejczy
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp