Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Kontakt

 • Margareta Gustafsson Kubista

  Pressansvarig


  Box 400 405 30 Göteborg
  0705 30 19 80
  http://www.sahlgrenska.gu.se
 • Citat

  De har svårt att återställa normal gång efter att ha fått sin höftprotes.
  Roland Zügner, Sahlgrenska akademin
  Social ojämlikhet är främsta orsaken till skillnaderna i deltagande.
  Björn Strander, Sahlgrenska akademin
  Det bildas en helt annan komposition och hårdhet än i normal benvävnad.
  Furqan A. Shah, Sahlgrenska akademin
  Fyndet kan öka vår förståelse av varför fetma uppstår och i förlängningen kanske också ge grunden till nya läkemedel.
  John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin
  Den genomsnittliga personens fiberintag har minskat drastiskt
  Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin
  Vår studie tyder på att hälsosam kost kan förbättra barns välmående.
  Louise Arvidsson, Sahlgrenska akademin.
  Bra att öva interaktion i en miljö där det är okej att göra fel.
  Susanna Höglund Arveklev, vårdvetare.
  Med den här studien har vi hittat subgrupper som vi måste vara extra uppmärksamma på.
  Zacharias Mandalenakis, Sahlgrenska akademin.
  Det är bra att veta att uppehållen i sig inte verkar farliga ur patientperspektiv.
  Per Karlsson, professor i onkologi vid Sahlgrenska akademin.
  Barnen utvecklar sina motoriska färdigheter och också överlevnaden påverkas.
  Mar Tulinius, professor i pediatrik, Sahlgrenska akademin.
  Det fungerar inte att stoppa barn från att äta för mycket, man måste fundera på andra metoder.
  Louise Arvidsson, doktorand och folkhälsovetare.
  Vanan är för stark för ett enkelt kunna brytas.
  Amir Lotfi Moghaddam, disputerad i beroendemedicin.
  Tanken är att kunna rädda extremkänsliga patienter från allvarliga biverkningar.
  Sherin Mathew, disputerad i biomedicin.
  Bilden blev en spegel där man såg och gjorde nya upptäckter om sig själv.
  Christina Blomdahl, Sahlgrenska akademin
  När forskningsbaserad verksamhet och spelföretag möts uppstår ett spännande möte.
  Irma Lindström Kjellberg, Centrum för personcentrerad vård.
  Våra resultat kan komma patienterna tillgodo mycket tidigare.
  Mattias Andersson, Sahlgrenska Cancer Center.
  Förhoppningarna är att kunna jobba mer med prevention på det här området.
  Yvonne Wettergren, docent, Sahlgrenska akademin.
  I framtiden kommer den här metoden att bli än mer effektiv.
  Mats Brännström, professor Sahlgrenska akademin.
  Med den nya behandlingen skulle vi kunna erbjuda betydligt bättre skydd mot frakturer.
  Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin.
  Våra fynd öppnar ett fönster mot bättre förståelse av hur mänsklig graviditetslängd styrs.
  Bo Jacobsson, professor
  Det kommer att påverka vårt tänkande och sätt att behandla patienter med genomgången hjärtinfarkt,
  Mikael Dellborg, professor Sahlgrenska akademin.
  Det positiva överväger och mössen mår bättre.
  Jenny Hoffmann, Sahlgrenska akademin.
  Vår hjärna är inställd på att bearbeta det här redan från födseln.
  Emma Jönsson, disputerad i neurovetenskap och fysiologi.
  En bisarr hypotes, jag är förvånad att den alls har fått en sådan spridning.
  Elias Eriksson, professor i farmakologi.
  De vågade kommunicera mer än vad de hade gjort tidigare.
  Milijana Malmberg, disputerad audionom.
  Det här skulle kunna bli en framtida behandling vid PCOS.
  Anna Benrick, docent i fysiologi vid Göteborgs universitet.
  Det här är ett läkemedel som kostar 200 kronor per person och år, i princip ingenting.
  Mattias Lorentzon, professor i geriatrik.
  De har inga objektiva tecken på demens, istället handlar det om stress.
  Marie Eckerström, disputerad psykolog.
  Att öka mycket i BMI just under puberteten är förenat med särskild risk.
  Claes Ohlsson, professor.
  Hur ska vi kunna ge personcentrerad vård till personer vi har svårt att prata med?
  Emma Forsgren, disputerad i neurovetenskap och fysiologi
  Det ska ske så fort man misstänker att barnet kan drabbas av en hjärnskada.
  Amin Mottahedin, disputerad i neurovetenskap och fysiologi.
  Det verkar som om det är kombinationen av olika aktiviteter och stimuli, snarare än de enskilda komponenterna, som ger ytterligare fördelaktiga effekter vid strokerehabilitering.
  Docent Lina Bunketorp-Käll
  Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Teoretiskt går det åt ett håll, i praktiken åt ett annat.
  Bernhard von Below, forskare och läkare inom primärvården.
  Om man kan påverka på cellnivå får man en bättre fininställning av blodsockret.
  Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi.
  Det är vanligt att cancerpatienter får läkemedel efter läkemedel utan att behandlingen lyckas.
  Berglind Osk Einarsdottir, forskare vid Sahlgrenska Cancer Center.
  Anhörigvårdare är resursstarka, de har lösningar på väldigt mycket.
  Mia Wennerberg, forskare inom vårdvetenskap och hälsa.
  Vi borde ha yrkesrådgivning för 45-åringar på samma sätt som vi har det för tonåringar.
  Kerstin Wentz, forskare inom arbets- och miljömedicin
  Tänk om vi i framtiden kan förändra tarmfloran så att fler svarar på behandlingen.
  Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin.
  Det här kommer snabbt att bli användbart för patienter.
  Göran Landberg, professor Wallenbergcentrum
  Alla tre har gjort engagerade och stora insatser för akademin och inte minst för våra studenter.
  Eric Hanse, prodekan vid Sahlgrenska akademin
  Fetma är en tydlig riskfaktor för urininkontinens efter operation.
  Katja Stenström Bohlin, forskare inom obstetrik och gynekologi.
  Grundfrågan var om man kunde överföra erfarenheterna från hemförlossning till sjukhusfödslar.
  Malin Edqvist, forskare inom vårdvetenskap.
  Ett alternativ för patienter som inte kan eller inte vill opereras med gastric bypass.
  David Fröjd Révész, forskare i klinisk neurovetenskap.
  Det är otroligt glädjande att det så snart kan användas till patienternas bästa.
  Ulla Hellstrand Tang, forskare och ortopedingenjör
  Differentieringen av stamceller till brosk fungerar enkelt i naturen, men är betydligt svårare i provrör.
  Stina Simonsson, docent i cellbiologi.
  Det finns ett stort behov av diagnostiska och prognostiska tester för hjärnskakning.
  Pashtun Shahim, forskare inom neurovetenskap och fysiologi
  Vi blev förvånade över resultaten, både för den allmänna befolkningen och för personer med diabetes.
  Aidin Rawshani, läkare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin.
  Det verkar handla om två olika tillstånd och patologier.
  Pashtun Shahim, läkare och forskare.
  Det här är ett stort mänskligt problem som vi behöver ägna mer kraft åt forskningsmässigt.
  Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp