Bra med tidig kontakt med fysioterapeut på vårdcentral

Patienter med besvär i muskler och leder är ofta minst lika betjänta av att komma till en fysioterapeut som till en läkare när de söker hjälp på vårdcentral. Hälsoeffekten över tid tycks vara något bättre om patienten först kommer till fysioterapeut, visar ny forskning.

Primärvården har ibland problem med att kunna erbjuda god vård inom vårdgarantin, främst på grund av att tillgång till läkartider inte motsvarar efterfrågan. Många patienter söker dock primärvård för åkommor som kan behandlas av andra professioner än läkare.

I en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet undersöks effekterna av att vissa patienter med besvär i muskler, leder och andra delar av rörelseapparaten väljs ut för direktbehandling hos fysioterapeut.

Denna sortering, eller så kallade triagering, visade sig ha bra effekter på både tillgänglighet, effektivitet och arbetsmiljö samt minskade sjukvårdskonsumtionen hos patienter med besvär i muskler och leder. Mycket tyder också på att patienternas hälsoutveckling blir minst lika bra som när en läkare gör första bedömningen.

Bättre för vård och individ

– Att utnyttja kompetenser hos andra professioner än läkare på ett mer effektivt sätt kan bidra till ett bättre flöde av patienter genom primärvården och samtidigt leder det till positiva effekter för individen, konstaterar Lena Bornhöft, disputerad vid Sahlgrenska akademin och med bakgrund som fysioterapeut.

I en av hennes delstudier ingick 482 patienter, män och kvinnor i åldern 16-64 år och med muskel- och ledbesvär, som triagerades till en första bedömning hos fysioterapeut. I kontrollgruppen ingick 1436 personer med liknande besvär som fick traditionellt mottagande på vårdcentral.

I ytterligare delstudier undersöktes patienters hälsa och attityder, samt kostnadseffektiviteten av att direkttriagera till fysioterapeut. Studierna gjordes i samverkan med Närhälsan i Västra Götalandsregionen.

Högre skattning av hälsan

Patienterna som triagerades till en första bedömning hos fysioterapeut hade möjlighet att få läkarkontakt för att få eventuella medicinska behov tillgodosedda. De visade sig dock ha lägre behov av läkarinsatser över tid än kontrollpersonerna.

De som fick starta hos en fysioterapeut hade gynnsammare förlopp när det gällde smärta, funktionsnedsättning och risk för långvariga besvär, och skattade också sin hälsorelaterade livskvalitet högre än kontrollerna.

Fysioterapeuter har redan i dag ett ansvar som första bedömare av patienter som söker hjälp på rehabmottagningar för besvär i muskler och leder. Att nyttja denna kompetens också inom primärvården kan enligt avhandlingen ge både organisatoriska, ekonomiska och hälsomässiga fördelar.

Titel: Direct triaging to physiotherapist in primary care - development and evaluation of a triage model; http://hdl.handle.net/2077/58503 

Kontakt: Lena Bornhöft, 0761 40 83 20, 031-747 94 44, lena.bornhoft@vgregion.se 

Bild: Lena Bornhöft (foto: Västra Götalandsregionen)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 49 76, 0705 30 19 80
margareta.g.kubista@gu.se


Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att utnyttja kompetenser hos andra professioner än läkare mer effektivt kan bidra till bättre flöde av patienter
Lena Bornhöft, Sahlgrenska akademin