Citat

Jag tycker att det är en tveksam ersättning
Helena Ödesjö, disputerad läkare
Det är skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42
Ulla-Britt Wennerholm, docent och överläkare
Detta överträffade våra förväntningar
Ann-Mari Svennerholm, professor
En tydlig och påtaglig förändring
Magdalena Taube, forskare
En enorm glädje höra patienter berätta hur de kommer tillbaka som människor
Nicklas Oscarsson, anestesiologi och intensivvård
Sverige, Nederländerna och Finland kan ses som goda exempel.
Ingela Lundgren, professor i reproduktiv och perinatal hälsa
Fler patienter skulle kunna accepteras för transplantation
Jonatan Oras, forskande läkare
Vi har nu nått en punkt där vi måste formulera nya mål
Annika Rosengren, professor i medicin
Risken är stor att de adopterade barnen måste opereras flera gånger
Johnna Schölin, doktorand i plastikkirurgi
Det är viktigt att förstå hur utformningen av sjukvårdssystemet påverkar användningen
Naimi Johansson, doktorand i hälsoekonomi
Träningen motverkade många av de förändringar nikotin orsakat
Louise Adermark, docent i neurobiologi
Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer
Ludger Grote, professor i sömnmedicin
Det är oerhört viktigt att stimulera intresset för evidensbaserad medicin
Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin
Exponering för senapsgas leder till livslång ohälsa
Faraidoun Moradi, Sahlgrenska akademin
Det behövs mer tolkhjälp för att överbrygga språkbarriärerna
Katarina Patriksson, Sahlgrenska akademin
Tonårstiden är en viktig period för åtgärder som tacklar fetma
Frida Dangardt, Sahlgrenska akademin
Perfektionism verkar tjäna både ett ont och ett gott syfte
Elisabet Wentz, Sahlgrenska akademin
Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket
Susanne Beischer, Sahlgrenska akademin
Det är oftast språket föräldrarna oroar sig först för
Emilia Carlsson, Sahlgrenska akademin
Att utnyttja kompetenser hos andra professioner än läkare mer effektivt kan bidra till bättre flöde av patienter
Lena Bornhöft, Sahlgrenska akademin
Det är slående hur sjukdomsbördan ökar successivt ju fler avvikelser patienten har
Magnus Simrén, Sahlgrenska akademin
Låg utbildning bör betraktas som en modifierbar riskfaktor
Annika Rosengren, Sahlgrenska akademin
Att vi nu vet att IL-6 har stor betydelse för vår kroppsvikt och att molekylen har denna effekt i en specifik hjärnregion är en viktig upptäckt och kan öppna nya möjligheter i strävan efter mer effektiva strategier mot fetma.
Karolina Skibicka, docent och forskargruppsledare
Fantastisk känsla att förlösa ett barn som är så speciellt
Pernilla Dahm Kähler, Sahlgrenska akademin
Det handlar om att göra patienten till en medaktör
Irma Lindström Kjellberg, GPCC
Nu vet vi vilka mekanismer vi ska rikta strålkastaren mot
Pierre Åman, Sahlgrenska akademin
En av de vanliga genvarianterna vi hittade var tydligt kopplad till ett sämre utfall
Annie Pedersen, Sahlgrenska akademin
Det kan finnas anledning att förebygga och förhindra infektion under graviditeten så långt som möjligt
Verena Sengpiel, Sahlgrenska akademin
Resultaten är användbara för såväl patient som vårdgivare
Sofia Karlsson, Sahlgrenska akademin
Det som är unikt med studien är att vi inkluderat AI
Aidin Rawshani, Sahlgrenska akademin
Många drabbas av depression, själva eller som anhöriga.
Anna Holst, Sahlgrenska akademin
Roliga aktiviteter som alla kan ägna sig åt samtidigt som de skyddar mot demens
Jenna Najar, Göteborgs universitet
Höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång
Sofia Klingberg, Sahlgrenska akademin
Forskningen visar på långtidseffekter av ett organiserat screeningprogram
Maria Frånlund, Sahlgrenska akademin
Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen
Lotta Selin, Sahlgrenska akademin
Dagens dominerande modeller ger felaktiga slutsatser
Ingela Parmryd, Sahlgrenska akademin
Robotkirurgin har framtiden för sig på det här området
Mats Bränström, Sahlgrenska akademin
Det är viktigt att ta hänsyn till nivån av fekalierester i miljön när man försöker förstå och tolka fynd av resistenta bakterier.
Joakim Larsson, Sahlgrenska akademin
Det är viktigt att förstå hur det fungerar för att på sikt kunna stimulera hjärnans funktioner
Ulrika Wilhelmsson, Sahlgrenska akademin
Välling är inte dåligt, men sättet den används på
Bernt Alm, Sahlgrenska akademin
Minsta pubertetsspurten fanns hos den grupp barn som haft högst BMI i barndomen
Anton Holmgren, Sahlgrenska akademin
En stor fördel här är att effekterna sitter i
Staffan Mårild, Sahlgrenska akademin
Det som driver är utan tvekan denna tidiga påverkan
Kirsten Mehlig, Sahlgrenska akademin
Det här är inte vägen att gå för att behandla cancer
Kristell Le Gal Beneroso, Sahlgrenska akademin
Vår hypotes är att det finns grupper av patienter som eventuellt skulle gynnas av att förändra sin kost
Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin
Det här är nya kunskaper och vi kommer inte att hitta botemedel på en eftermiddag
Gunnar C. Hansson, Sahlgrenska akademin
Den här gruppen måste göras mer synlig
Hilda Svensson, Sahlgrenska akademin
Trombocyterna innehåller faktorer som är som nannies för kärlutvecklingen
Ann Hellström, Sahlgrenska akademin
Det räcker om du promenerar en halvtimme varje dag
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Sahlgrenska akademin
En viktig faktor för hur snabb sjukdomen är
Martin Dahl Halvarsson, Sahlgrenska akademin