Lansering av on-lineutbildning i personcentrerad vård

Report this content

Post-it-lappar, samtal och praktiska övningar. Nu lanseras en on-lineutbildning i personcentrerad vård för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg. Syftet är att öka patienters inflytande i vården.

– Det handlar om att göra patienten till en medaktör, göra överenskommelser och dokumentera i en gemensam hälsoplan, säger Irma Lindström Kjellberg, senior rådgivare vid Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet, som står bakom utbildningen.

– Många känner nu till personcentrerad vård, och frågan de oftast ställer till oss är hur man kan börja arbeta personcentrerat, fortsätter hon. Därför har vi på GPCC skapat ett pedagogiskt verktyg där verksamheter själva kan genomföra en utbildning.

En majoritet av landets regioner arbetar för att införa personcentrerad vård, ett partnerskap mellan patient, anhöriga och professioner i vården. Det handlar om att lyssna på patientens berättelser, som tillsammans med andra undersökningar bildar underlag för en hälsoplan.

Tio utbildningspass i grupp

Den aktuella utbildningen heter Med Människa, och kan användas gratis. Den genomförs i grupper om fyra till sex personer med mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, även i det dagliga arbetet.

Frågor som tas upp i utbildningen kan exempelvis vara i vilken grad de anställda tar hänsyn till patientens expertkunskaper om sig själv, hur väl de förstår patientens upplevelser av sina symptom och hur den gemensamma vårdplaneringen dokumenteras.

Utbildningens tre moduler – partnerskap, patientberättelse och dokumentation – omfattar totalt tio tillfällen om 50 minuter vardera. Det går också att korta ner utbildningen beroende på vad man vill fokusera på. Passen leds alltid av någon i gruppen, antingen samma person varje gång eller olika.

Färre vårddagar och större tilltro

Övergången till personcentrerad vård beskrivs ibland som ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården. Forskning visar att personcentrerad vård kan minska antalet vårddagar på sjukhus, och leda till att vårdtagarna får större tilltro till vården.

– Ingen läkare, sjuksköterska eller undersköterska skulle tillstå att de inte lyssnar på patienterna. Samtidigt finns det en kultur som gör det svårt för många att lämna ifrån sig makt i frågor där patienterna borde ha mer inflytande, säger Irma Lindström Kjellberg. 

Vid GPCC bedrivs ett 30-tal forskningsprojekt inom personcentrerad vård, rehabilitering och omsorg vid olika sjukdomstillstånd, samt organisation av vård och frågor kring implementering. Ett hundratal nationella och internationella forskare samt patient-, närstående- och många andra rådgivare är knutna till centrumet.

Utbildningen: https://medmanniska.org/

Om GPCC: https://gpcc.gu.se/

Kontakt: Irma Lindström Kjellberg 0709 58 55 53; irma.lindstrom@fhs.gu.se

Bilder: Vårdanställda i utbildningen Med Människa (foto: Daniel Persson) samt porträttbild på Irma Lindström Kjellberg (foto: Elin Lindström Claessen)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 49 76, 0705 30 19 80
margareta.g.kubista@gu.se


Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det handlar om att göra patienten till en medaktör
Irma Lindström Kjellberg, GPCC