Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, som utbildar och forskar inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. https://www.gu.se/sahlgrenska-akademinTänk på att bilderna i vårt newsroom endast får användas redaktionellt för att illustrera verksamhet vid Göteborgs universitet.

Kontakt

Citat

Att födas mycket omogen innebär långsiktiga konsekvenser. Medvetenheten behöver öka för att samhället ska kunna tillföra tillräckliga resurser under uppväxten och senare i livet, för att hantera sjuklighet, strukturera uppföljningsprogram och stötta vid funktionsnedsättningar.
Ann Hellström, professor vid Sahlgrenska akademin
Tidig god behandling av blodsockret vid typ 2-diabetes är avgörande i diabetesvården
Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin
Bollen har en vikt på cirka 50 gram, och en storlek som motsvarar ögonhålans öppning. Bollhastigheten är hög, och kan vid en smash bli uppemot 130 km/h. Bollens studsegenskaper ger också ganska svårbedömda rekyler, vilket sannolikt ökar risken för att ögonen kan skadas.
Gunnar Jakobsson, ögonforskare vid Göteborgs universitet och överläkare på ögonkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intressant nog hade diabetesfria personer med fetma förhöjda nivåer i blodet av både fria fettsyror och av insulin, och nivåerna var likartade eller högre jämfört med de nivåer vi kunde mäta i blodet från dem som hade både fetma och typ 2 diabetes.
Emanuel Fryk, ST-läkare i allmänmedicin, och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Resultaten var mycket tydliga. I alla testsystem fann vi att bakterier som var känsliga för antibiotika snabbt avdödades av sjuhusavloppet, medan de som var resistenta mot flera olika antibiotika fortsatte att växa.
Joakim Larsson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Vi visar att det finns en association mellan sämre kondition och ökad risk att utveckla psoriasis, men vi visar inte på ett orsakssamband. Vi kan alltså inte säga att det går att förebygga psoriasis genom att motionera.
Marta Laskowski, doktorand inom dermatologi ch ST-läkare
Till skillnad från de flesta andra tarmbakterier lever Brachyspira i direkt kontakt med slemhinnan och kan täcka dess yta. Jag var enormt överraskad när vi fortsatte att hitta Brachyspira hos fler och fler IBS-patienter, men inte hos friska individer.
Karolina Sjöberg Jabbar, disputerad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och försteförfattare till artikeln
Jag tycker att det är en tveksam ersättning
Helena Ödesjö, disputerad läkare
Det är skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42
Ulla-Britt Wennerholm, docent och överläkare
Detta överträffade våra förväntningar
Ann-Mari Svennerholm, professor
En tydlig och påtaglig förändring
Magdalena Taube, forskare
En enorm glädje höra patienter berätta hur de kommer tillbaka som människor
Nicklas Oscarsson, anestesiologi och intensivvård
Sverige, Nederländerna och Finland kan ses som goda exempel.
Ingela Lundgren, professor i reproduktiv och perinatal hälsa
Fler patienter skulle kunna accepteras för transplantation
Jonatan Oras, forskande läkare
Vi har nu nått en punkt där vi måste formulera nya mål
Annika Rosengren, professor i medicin
Risken är stor att de adopterade barnen måste opereras flera gånger
Johnna Schölin, doktorand i plastikkirurgi
Det är viktigt att förstå hur utformningen av sjukvårdssystemet påverkar användningen
Naimi Johansson, doktorand i hälsoekonomi
Träningen motverkade många av de förändringar nikotin orsakat
Louise Adermark, docent i neurobiologi
Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer
Ludger Grote, professor i sömnmedicin
Det är oerhört viktigt att stimulera intresset för evidensbaserad medicin
Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin
Exponering för senapsgas leder till livslång ohälsa
Faraidoun Moradi, Sahlgrenska akademin
Det behövs mer tolkhjälp för att överbrygga språkbarriärerna
Katarina Patriksson, Sahlgrenska akademin
Tonårstiden är en viktig period för åtgärder som tacklar fetma
Frida Dangardt, Sahlgrenska akademin
Perfektionism verkar tjäna både ett ont och ett gott syfte
Elisabet Wentz, Sahlgrenska akademin
Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket
Susanne Beischer, Sahlgrenska akademin
Det är oftast språket föräldrarna oroar sig först för
Emilia Carlsson, Sahlgrenska akademin
Att utnyttja kompetenser hos andra professioner än läkare mer effektivt kan bidra till bättre flöde av patienter
Lena Bornhöft, Sahlgrenska akademin
Det är slående hur sjukdomsbördan ökar successivt ju fler avvikelser patienten har
Magnus Simrén, Sahlgrenska akademin
Låg utbildning bör betraktas som en modifierbar riskfaktor
Annika Rosengren, Sahlgrenska akademin
Att vi nu vet att IL-6 har stor betydelse för vår kroppsvikt och att molekylen har denna effekt i en specifik hjärnregion är en viktig upptäckt och kan öppna nya möjligheter i strävan efter mer effektiva strategier mot fetma.
Karolina Skibicka, docent och forskargruppsledare
Fantastisk känsla att förlösa ett barn som är så speciellt
Pernilla Dahm Kähler, Sahlgrenska akademin
Det handlar om att göra patienten till en medaktör
Irma Lindström Kjellberg, GPCC
Nu vet vi vilka mekanismer vi ska rikta strålkastaren mot
Pierre Åman, Sahlgrenska akademin
En av de vanliga genvarianterna vi hittade var tydligt kopplad till ett sämre utfall
Annie Pedersen, Sahlgrenska akademin
Det kan finnas anledning att förebygga och förhindra infektion under graviditeten så långt som möjligt
Verena Sengpiel, Sahlgrenska akademin
Resultaten är användbara för såväl patient som vårdgivare
Sofia Karlsson, Sahlgrenska akademin
Det som är unikt med studien är att vi inkluderat AI
Aidin Rawshani, Sahlgrenska akademin
Många drabbas av depression, själva eller som anhöriga.
Anna Holst, Sahlgrenska akademin
Roliga aktiviteter som alla kan ägna sig åt samtidigt som de skyddar mot demens
Jenna Najar, Göteborgs universitet
Höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång
Sofia Klingberg, Sahlgrenska akademin
Forskningen visar på långtidseffekter av ett organiserat screeningprogram
Maria Frånlund, Sahlgrenska akademin
Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen
Lotta Selin, Sahlgrenska akademin
Dagens dominerande modeller ger felaktiga slutsatser
Ingela Parmryd, Sahlgrenska akademin
Robotkirurgin har framtiden för sig på det här området
Mats Bränström, Sahlgrenska akademin
Det är viktigt att ta hänsyn till nivån av fekalierester i miljön när man försöker förstå och tolka fynd av resistenta bakterier.
Joakim Larsson, Sahlgrenska akademin
Det är viktigt att förstå hur det fungerar för att på sikt kunna stimulera hjärnans funktioner
Ulrika Wilhelmsson, Sahlgrenska akademin
Välling är inte dåligt, men sättet den används på
Bernt Alm, Sahlgrenska akademin
Minsta pubertetsspurten fanns hos den grupp barn som haft högst BMI i barndomen
Anton Holmgren, Sahlgrenska akademin
En stor fördel här är att effekterna sitter i
Staffan Mårild, Sahlgrenska akademin
Det som driver är utan tvekan denna tidiga påverkan
Kirsten Mehlig, Sahlgrenska akademin
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp