Medicinsk forskning rankas högre av folk som servats med nyheter i fältet

Report this content

En stor tv-skärm i väntrummet, där besökare informeras om medicinsk forskning som bedrivs i närområdet, kan det vara något? En studie visar att personer som servats med nyheter på detta sätt är mer intresserade av medicinsk forskning än de som slumpmässigt ställts utanför flödet.

– Intresset var enkelt uttryckt 30 procent högre i gruppen som fått ta del av nyheterna, och detta var utan tvekan statistiskt signifikant, säger Ronny Gunnarsson, adjungerad professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och studiens försteförfattare.

Syftet med studien, publicerad i BMJ Open, var att bedöma intresset för hälsorelaterad forskning, att förstå i vilken utsträckning folk vill bli aktivt informerade om pågående medicinska studier i närområdet, samt vilken inverkan stora tv-skärmar kan ha på detta intresse.

Tv-skärmarna placerades i väntrummen på två akutmottagningar i norra Queensland, Australien. När skärmarna var igång visades korta texter om aktuella forskningsstudier i närområdet. Texterna rörde sig över skärmarna, och för de som ville läsa mer fanns QR-koder angivna. Alternativt var skärmarna slumpmässigt nedsläckta och ingen information gavs.

Större intresse 

I den enkätundersökning som gjordes med patienter och medföljande tillfrågades totalt 2 167 vuxna personer. De hade alla hunnit sitta minst tio minuter i väntrummet. Sju av tio ställde upp och svarade på frågorna.

Av de svarande uppgav 86 procent att de hade ett visst eller ett stor intresse av pågående medicinska studier i närområdet. Generellt ökade intresset med stigande ålder, och gruppen kvinnor var mer intresserade än gruppen män.

Dessutom var alltså intresset 30 procent högre i gruppen som haft tillgång till nyheterna via tv-skärmar i väntrummet jämfört med kontrollgruppen som var där när skärmarna råkade vara avslagna. Grupperna var lika stora, cirka 750 personer i varje. I analysen justerades för kön, ålder och socioekonomisk standard.

Utpekas som ödesfråga

Att folk i allmänhet säger sig förstå vad medicinsk forskning går ut på, bara någon tar sig tid att berätta om den, är enligt Ronny Gunnarsson känt från tidigare studier. Det är dock första gången det görs en kontrollerad studie av just forskningsnyheter via tv-skärmar i väntrum.

– Folk är intresserade och vill veta mer, och det är oerhört viktigt att stimulera intresset för evidensbaserad medicin, annars riskerar vi att på sikt tappa finansiering till medicinsk forskning, säger han.

– Alternativen finns redan, i Facebook-grupper och på andra håll, där skolmedicinen ses som något fult som man vill komma bort ifrån. Om den attityden slår rot på allvar riskerar vi en situation där skattepengar kanske går till sådant som saknar evidens, och då blir det mindre pengar till evidensbaserad medicin. Det här är en ödesfråga, avslutar Ronny Gunnarsson.

Titel: Effect of promoting current local research activities on large monitors on the population’s interest in health-related research: a randomised controlled trial; https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e028714  

Exempel: Presenting current local research projects to the general public; https://www.youtube.com/watch?v=nsL3CBn9UrE 

Kontakt: Ronny Gunnarsson; ronny.gunnarsson@gu.se (han är i tidszon 8h före Sverige, mejla för att ställa frågor och/eller boka intervju via telefon, Skype eller Zoom)

Bilder: Porträttbild Ronny Gunnarsson (foto: VGR/Pernilla Häyhänen), plus skärmdump med exempel

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 49 76, 0705 30 19 80
margareta.g.kubista@gu.se


Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är oerhört viktigt att stimulera intresset för evidensbaserad medicin
Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin