Forskare kartlägger 20-åriga kvinnors alkoholvanor

Unga kvinnor rapporterar allt mer stressrelaterade besvär. Nu ska en studie vid Sahlgrenska akademin kartlägga om det även påverkar alkoholbruket hos yngre kvinnor i Göteborg.

I januari startar Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet en ny omgångav den mycket uppmärksammade WAG-studien (Women and Alcohol in Gothenburg). Drygt 1 200 kvinnor mellan 20 och 45 år kommer då att intervjuas om sin psykiska hälsa, arbetssituation, alkoholkonsumtion, stress, prestationskrav och familjesituation.

När studien inleddes i mitten på 1980-talet var kunskapen om kvinnors hälsa och alkoholkonsumtion dålig. Idag har studien resulterat i sju avhandlingar och flertalet vetenskapliga publiceringar.

– Genom att vi fått följa samma kvinnor vid olika tillfällen i livet har vi idag en betydligt bättre bild av hur kvinnors alkoholvanor, livssituation och hälsa hänger ihop. Kunskapen har kommit till nytta inte minst i utformningen av förebyggande insatser på olika nivåer i samhället, säger Gunnel Hensing, forskare vid Sahlgrenska akademin.

WAG-studien har bland annat visat att kvinnor som i låg grad anser sig vara tävlingsinriktade, dominanta och ha en stark vilja har en större risk för att utveckla ett alkoholmissbruk. Göteborgsforskarna har också visat att kvinnor ofta lyckas ta sig ur sitt alkoholmissbruk utan att ta kontakt med vården.

I årets studie kommer forskarna inkludera en helt ny grupp i kartläggningen, bestående av 20-åringar som bor i Göteborg.

–Sedan slutet av 1980-talet har yngre kvinnors utbildningsnivå ökat kraftigt, precis som deras alkoholkonsumtion och förekomsten av stressrelaterade symptom. Därför har vi involverat yngre kvinnor och kompletterat studien med frågor om stress, självbild, prestationsbaserad självkänsla och balansen mellan arbete och familjeliv, säger Gunnel Hensing.

De första resultaten av studien kommer att publiceras i början av 2014.

Läs mer om WAG: http://www.socmed.gu.se/kvinnor-och-alkohol--wag-/

Kontakt:
Gunnel Hensing, professor och forskare vid Sahlgrenska Akademin
031-786 68 62
0706-405 682
Gunnel.hensing@socmed.gu.se

FAKTA WAG
Studien ”Women and alcohol in Gothenburg” startade i mitten av 1980-talet och intervjuer har genomförts vid tre tillfällen: 1990, 1995 och 2000. Intervjuerna handlar om kvinnornas arbetsliv, fritid, familj och sociala situation men också om tidigare erfarenheter från uppväxten och skoltiden. En stor del av intervjun handlar om hur man mår fysiskt men framförallt psykiskt och om vilka alkoholvanor man har. Studien är epidemiologisk, vilket innebär att vi undersöker alla i ett visst område oavsett om de har psykiska problem eller inte och oavsett hur deras alkoholvanor ser ut. Syftet är att hitta samband mellan till exempel höga krav i arbetslivet och alkoholvanor.

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

20-åringars alkoholvanor kartläggs
Twittra det här

Citat

Yngre kvinnors utbildningsnivå har ökat kraftigt, precis som deras alkoholkonsumtion.
Gunnel Hensing, forskare vid Sahlgrenska akademin