Ny studie: Hög psykisk ansträngning för akutpersonal

Akut- och ambulanspersonal arbetar i hög utsträckning under både fysisk och psykisk stress. Det som framför allt ger psykisk belastning är det stora flödet med svårt sjuka och döende patienter. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.

Två av tre som har sitt arbete på akutmottagning samt en tredjedel av ambulanspersonalen upplever att jobbet är psykiskt ansträngande. Det visar en studien vid Sahlgrenska akademin som bygger på enkäter till nästan 250 personer som arbetar på akutmottagningar och i ambulanser.

Men det är inte själva sjukvårdsuppgiften - att ge vård och omsorg till akut svårt sjuka, döende och deras närstående - som tycks vara den direkt avgörande faktorn för upplevandet av psykisk stress.

– Den psykiska arbetsbelastningen är framför allt länkad till ett högt flöde av patienter vars liv var i akut fara, och särskilt påtagligt när patienten är ett barn. Personalen vet vad de ska göra, men hinner inte med när flera patienter i livsfara står på tur samtidigt, säger Agneta Grimby, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Var tredje av de som tillfrågats i studien ansåg sig tvingade att ensamma utföra alltför snabba och radikala insatser på arbetsplatsen. Majoriteten ansåg att kraven i arbetet är högt ställda, och på akutmottagningarna tyckte en av tio att kraven var alltför högt satta.

– Akut- och ambulanspersonal anser sig ofta arbeta under fysisk och psykisk stress, ha knappa resurser och uppleva bristfälligt ledarskap, vara dåligt lönesatta och sakna bra stödrutiner, säger Agneta Grimby.

Men det finns också ljuspunkter i studiens resultat. All ambulanspersonal utan undantag var mycket eller ganska nöjda med sitt omhändertagande av svårt sjuka, medan de på akutmottagningen var mindre nöjda.

– Vi kan också se att de som svarade på frågorna sällan är sjukskrivna, att de har stannat många år i sitt yrke och tycks vara välmotiverade. Överlag har de bra arbetskollegor, och de stärks av att kunna hjälpa medmänniskor och få feedback av tacksamma vårdtagare, säger Agneta Grimby.

Personalens önskelista över vad som skulle kunna gör arbetet mer uthärdligt toppas av kortare arbetstid, längre semester och mindre skiftarbete.

En sammanfattning av studien, som är finansierad av AFA Försäkring, finns att läsa här: http://bit.ly/10sBwCK

Kontakt:
Agneta Grimby, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0733-127788
agneta.grimby@telia.com

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Två av tre bland akutpersonal upplever stark psykisk stress
Twittra det här

Citat

På akutpersonalens önskelista står kortare arbetstid, längre semester och mindre skiftarbete.
Agneta Grimby, forskare vid Sahlgrenska akademin