Ökad risk för hjärtsjukdom för gravida med högt blodtryck

Kvinnor med högt blodtryck under graviditeten har en ökad risk för högt blodtryck även 40 år efter havandeskapet, vilket i sin tur medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en studie följt 105 kvinnor som födde barn i början av 1970-talet. Hälften av kvinnorna hade ett förhöjt blodtryck under graviditeten, andra hälften hade en normal graviditet.

Studien visar att kvinnor som haft en blodtrycksökning under graviditeten oftare diagnostiseras med högt blodtryck även 35-40 år senare. Samma kvinnor uppvisade tecken på ökad kärlstelhet och viss påverkan på blodsockerbalansen.

–Vi kan se att även en diskret blodtrycksförhöjning kan kopplas till en viss försämring i hjärtats struktur och funktion hos dessa kvinnor. Sammantaget kan de här fynden delvis förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Anna-Clara Collén, som redovisar resultaten i sin avhandling.

För att bevara ett friskt hjärt-kärlsystem efter klimakteriet bör kvinnor som har högt blodtryck under graviditeten sträva efter att återgå till ett normalt blodtryck efter graviditeten.

–Det handlar till exempel om att vara fysiskt aktiva och undvika övervikt. Det är också viktigt att ha en noggrann och regelbunden kontroll på blodtrycket, säger Anna-Clara Collén.

Göteborgsstudien visar också att de kvinnor som uppgav en större självupplevd stress de senaste åren hade ett större midjeomfång än kvinnor som upplevde sig mindre stressade. Ett större midjeomfång är även det kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Avhandlingen Hypertension and cardiovascular risk factors in women – a follow-up study forty years after hypertensive pregnancies försvaras vid en disputation den 25 april.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32005

FAKTA OM STUDIEN
För att förstå mekanismerna bakom varför kvinnor med blodtrycksförhöjning under graviditeten har en ökad risk för framtida hjärtkärlsjukdom undersökte forskarna kvinnornas blodtryck och puls, struktur och funktion i hjärtat och blodkärl, vikt och bukomfång samt socker-, hormon- och saltbalans. Även kvinnornas självupplevda stress kartlades, samt i en mindre andel av studiepopulationen aktiviteten i det sympatiska nervsystemet.

Kontakt:
Anna-Clara Collén, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och specialistläkare vid Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra
0708-710 420
031-343 52 69
anna-clara.collen@vgregion.se

Handledare: Karin Manhem, docent och överläkare, karin.manhem@vgregion.se, 0709-310 568

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Högt blodtryck under graviditeten ökar risk för framtida hjärtsjukdom
Twittra det här

Citat

Även en diskret blodtrycksförhöjning kan kopplas till en viss försämring i hjärtats struktur.
Anna-Clara Collén, forskare vid Sahlgrenska akademin