Åtta av tio företag stödjer artisters och musikers rätt till ersättning

Åtta av tio företag stödjer artisters och musikers rätt att få ersättning när deras musik spelas i offentliga miljöer. Det visar en ny undersökning bland SAMI:s (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) kunder, som bland annat består av butiker, gym, klubbar och hotell. Men nära var femte företag är fortfarande tveksamma.

Enkätundersökningen från SAMI har besvarats av drygt 600 företrädare för företag och organisationer som spelar upp musik i offentliga miljöer. Bland dem svarade 81 procent ja på frågan ”tycker du att det är bra att artister, musiker och producenter har rätt att få betalt när deras musik spelas offentligt?”. Nio procent svarade ”nej” på frågan och tio procent valde ”vet ej/ej svar”

– Det är naturligtvis glädjande med ett sådant starkt stöd och även tidigare undersökningar bland våra kunder har visat på att de allra flesta tycker det är bra att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas i offentlig miljö. Men vi kan inte slå oss till ro med att nära var femte företag som spelar musik offentligt fortfarande är tveksamma eller direkt negativa till att även denna yrkesgrupp har rätt att få betalt för sitt arbete, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

Undersökningen visar också att det fortfarande finns betydande kunskapsluckor bland de musikanvändande företagen och organisationerna. Många känner inte till att de ska betala för att spela musik i offentliga sammanhang. Detta bekräftas av de handläggare som jobbar på SAMI:s kundservice. Varje dag ringer förvånande företagare som undrar varför de behöver betala för musiken som spelas i deras verksamhet.

– En stor del av vårt arbete handlar om att aktivt söka upp verksamheter som spelar musik i offentlig miljö och informera om de regler som gäller. Det är allt ifrån restauranger och klubbar till gym och frisersalonger. Mycket har vi redan gjort men vi har fortfarande flera utmaningar framför oss, det finns stora kunskapsluckor att fylla ute bland företagarna, säger Ann Rosenberg, försäljningschef på SAMI.

Ta del av hela resultatet från SAMI:s kundundersökning här ›› 

För mer information kontakta: 
Ann Rosenberg, försäljningschef SAMI
Tel: 08-453 34 14, ann.rosenberg@sami.se

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Ersättning samlas in i samarbete med Ifpi och pengarna kommer från över 42 000 musikanvändare som betalar för att använda musik i sin verksamhet. SAMI har över 35 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en inspelning, och som får ersättning när deras musik spelats offentligt. 

www.sami.se 

Taggar:

Om oss

Överallt där inspelad musik hörs i det offentliga rummet finns Sami för att samla in artisters och musikers upphovsrättsliga ersättning. Företag, föreningar, kommuner och myndigheter som spelar musik i sina verksamheter betalar till Sami - det gäller allt från restauranger, butiker, gym och hotell till idrottsarenor, sjukhus och större arbetsplatser. Närmare 42 000 musikanvändare i Sverige betalar till Sami för att spela musik offentligt. Även radio- och tv-bolagen betalar när de spelar musik i radio, tv eller via internet. Sami fördelar och betalar ut ersättningen till de artister och musiker som medverkat på inspelningarna, i Sverige eller utomlands. Sami betalar också ut andra ersättningar till artister och musiker, som privatkopieringsersättning, ersättning för vidaresändning, fonogramersättning och internationell ersättning från 45 representationsavtal som omfattar 47 länder. I dag är närmare 38 000 artister och musiker är direktanslutna till Sami.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är naturligtvis glädjande med ett sådant starkt stöd och även tidigare undersökningar bland våra kunder har visat på att de allra flesta tycker det är bra att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas i offentlig miljö. Men vi kan inte slå oss till ro med att nära var femte företag som spelar musik offentligt fortfarande är tveksamma eller direkt negativa till att även denna yrkesgrupp har rätt att få betalt för sitt arbete.
Stefan Lagrell, vd på SAMI