SAMI sluter nya internationella avtal

I slutet av förra året undertecknade Sami nya avtal om utväxling av upphovsrättsliga ersättningar med utövarsällskapen i Grekland, Polen och Serbien. De första utbetalningarna till artister och musiker i Sami beräknas kunna ske under 2017.

- Nu har vi avtal med alla EU-länder som har etablerade utövarorganisationer på plats eller en fungerande insamling och distribution. Dessutom är det mycket tillfredsställande att de gamla B-avtalen kan fasas ut och ersättas med reella utväxlingsavtal, säger Martina Andersson, chef för Internationella relationer på Sami.

Sami har i dagsläget 45 internationella representationsavtal som tillsammans täcker musikanvändning i 47 länder över hela världen. 2015 erhöll svenska artister och musiker 49,5 miljoner kronor i upphovsrättsliga ersättningar genom dessa avtal.

- Svensk musik har stort internationellt genomslag och målsättningen är förstås att Sami ska ha avtal i alla länder där det finns ersättningar att hämta. På motsvarande sätt vill Sami säkerställa att utländska artister och musiker får betalt när deras musik används i Sverige, säger Martina Andersson 

Fakta om de nya avtalen:

Grekland - Sami har sedan tidigare haft s k B-avtal med de grekiska utövarorganisationerna, det vill säga avtal som inneburit att den insamlande organisation kompensationsvis distribuerat insamlade ersättningar till egna medlemmar. I december 2016 tecknades nya uppdaterade avtal som omfattar utväxling mellan länderna av ersättning för användning av musik i radio/tv och offentligt framförande av musik i exempelvis i restauranger och butiker.

Polen - Sami har sedan tidigare avtal avseende utväxling av ersättning för offentligt nyttjande av musik på plats. De nya avtalen med de polska utövarorganisationerna STOART och SAWP omfattar nu även utväxlingen mellan länderna av privatkopieringsersättning.

Serbien - Nytt avtal har träffats med det serbiska utövarsällskapet PI avseende utväxling av ersättning för användning av musik i radio/tv och offentligt framförande av musik i restauranger och butiker. 

För mer information kontakta:

Martina Andersson, chef Internationella relationer
martina.andersson@sami.se
08-453 34 25

Annika Hiltunen, kommunikationschef
annika.hiltunen@sami.se
073-044 94 09

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Ersättning samlas in i samarbete med Ifpi och pengarna kommer från över 42 000 licenstagare som betalar för att använda musik i sin verksamhet. SAMI har 37 700 anslutna musiker och artister som medverkat på en inspelning, och som får ersättning när deras musik spelats offentligt. www.sami.se

Taggar:

Om oss

Sami ser till att artister och musiker får betalt för sin musik när den framförs offentligt. Vi samlar in ersättning när inspelad musik sprids via radio/tv och i till exempel butiker, restauranger, gym och diskotek. Närmare 38 000 artister och musiker är anslutna till Sami, och när deras musik spelats får de ersättning från oss. Artister och musiker ska självklart ha betalt för sin musik – vi ser till att det händer.

Prenumerera

Citat

Svensk musik har stort internationellt genomslag och målsättningen är förstås att Sami ska ha avtal i alla länder där det finns ersättningar att hämta. På motsvarande sätt vill Sami säkerställa att utländska artister och musiker får betalt när deras musik används i Sverige
Martina Andersson, chef för Internationella relationer på Sami