Delårsrapport andra kvartalet 2017

Andra kvartalet 2017  

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 533 miljoner kronor
 • Intäkter 23 553 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 271 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,9%
 • Justerat rörelseresultat 3 721 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,8%
 • Resultat före skatt 3 045 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,75 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 493 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 407 miljoner kronor
 • Intäkter 893 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 13 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 24 940 miljoner kronor
 • Intäkter 24 446 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 284 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,4%
 • Justerat rörelseresultat 3 734 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,3%
 • Vinst per aktie 1,76 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 225 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com 

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2017 kl.13:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors 

Stockholm den 17 juli 2017

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 cirka kl. 11.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar