Sandvik AB – Valberedningens förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2018

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår också, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Sandvik AB. Stämman kommer att hållas den 27 april 2018 på Göransson Arena i Sandviken.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken Pension), Anders Oscarsson (AMF Försäkring och Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande.

Stockholm den 2 februari 2018

Sandvik AB 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.