Sandvik slutför avyttringen av Sandvik Process Systems

Den 2 juni 2017 meddelade Sandvik att avtal slutits om att sälja Sandvik Process Systems till FAM AB. I linje med tidigare kommunikation har Sandvik nu slutfört avyttringen av Sandvik Process Systems.

Avyttringen resulterar i en kapitalvinst före skatt på omkring 4 miljarder kronor vilken kommer ha en positiv påverkan på rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2017.

Sandvik Process Systems har redovisats under Other Operations och den avyttrade verksamheten kommer från och med idag att utgå ur Sandviks finansiella rapportering.

Efter försäljningen av Sandvik Process Systems kommer Other Operations att bestå av centrala kostnader för Other Operations och produktområdet Hyperion.

Other Operations, pro-forma efter försäljningen av Sandvik Process Systems

Miljoner kronor                    KV4 2016                KV1 2017                  KV2 2017                     KV3 2017
Intäkter                                          757                         802                            840                              802
Rörelseresultat                                 63                           74                             32                                60

Stockholm, 1 december 2017

Sandvik AB


För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel: 08 456 1494 eller Carina Aspenberg, press- och PR-chef, Sandvik AB, tel: 070 616 0119.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.