Sandvik slutför försäljningen av Mining Systems

Sandvik har i linje med tidigare kommunikation nu slutfört försäljningarna av Mining Systems verksamheter.

Mining Systems transportbandsverksamhet, inklusive den närliggande specialistaffären för transportbands-system i finska Hollola, har avyttrats till NEPEAN.

Mining Systems projektaffär har avyttrats till FLSmidth, undantaget tillgångarna för projektaffären i Sydafrika, vilka avvaktar konkurrensmyndighetens godkännande. Godkännande förväntas under första kvartalet 2018.

Mining Systems har redovisats under avvecklade verksamheter och de avyttrade verksamheterna kommer från och med idag att utgå ur Sandviks finansiella rapportering. De projekt som under 2017-2019 levereras av Sandvik, med FLSmidth som underleverantör, fortsätter dock att rapporteras under avvecklade verksamheter.

Slutförandet av transaktionerna kommer inte att ha någon effekt på vinst per aktie.  

Stockholm, 2 november 2017

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta:
Jessica Alm, kommunikationsdirektör, Sandvik, telefon +46 8 456 1288  
Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik, telefon +46 8 456 1494

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.