Svenskt ledarskap på engelska - omtyckt bok i översättning

Vad innebär det att vara ledare? Hur kan man utveckla sin grupp? Hur för man ett svårt samtal? "Taking the Lead" är den engelska översättningen av den mycket uppskattade boken Ny chef, (årets HR-bok 2012). Boken ger praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare.

Den engelska utgåvan är framtagen för att fungera i internationella miljöer, exempelvis på engelskspråkiga kurser eller på företag där koncernspråket är engelska. Vissa förändringar av texten har gjorts för att passa internationella sammanhang. Innehållet präglas dock fortfarande av en svensk syn på organisation och ledarskap, bland annat genom att hållbart ledarskap diskuteras.

”Behovet av en engelsk bok dök upp i en utbildning med deltagare från flera länder. Skälet till att faktiskt översätta boken var att det bland den engelskspråkiga chefslitteraturen inte fanns en bok med de ”mjukare” aspekterna av ledarskap lika tydligt beskrivna, säger Eva Norrman Brandt, författare.”

Taking the Lead behandlar det viktigaste som en nybliven eller tillträdande chef eller ledare behöver känna till och lära sig. Teori varvas med inspirerande exempel från verkligheten. Boken innehåller också övningar samt intervjuer med chefer, rekryterare och HR-proffs.

Taking the Lead är skriven av Eva Norrman Brandt. Eva har mångårig erfarenhet som organisationskonsult, chefsutvecklare och psykoterapeut.

Taking the Lead ges ut på Sanoma Utbildning. För mer information, recensionsexemplar eller författarintervju kontakta förläggare Kristoffer Edshage på kristoffer.edshage@sanomautbildning.se.

Sanoma Utbildning startade år 1993. Förlaget har sedan starten vuxit till att bli en av de större aktörerna på den svenska läromedelsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Sanoma Utbildning startade år 1993. Genom samarbetet mellan förlaget, författare, lärare och elever har Sanoma Utbildning blivit ett av Sveriges ledande läromedelsförlag. Förlaget arbetar med alla delar av utbildningsstegen, från förskola till högskola.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Behovet av en engelsk bok dök upp i en utbildning med deltagare från flera länder. Skälet till att faktiskt översätta boken var att det bland den engelskspråkiga chefslitteraturen inte fanns en bok med de ”mjukare” aspekterna av ledarskap lika tydligt beskrivna
Eva Norrman Brandt, författare