Om oss

SCDA, Skandinavian Copper Development Association, är en länk mellan internationell forskning och användare av koppar och kopparlegeringar. SCDA samarbetar med ICA, International Copper Association och ECI, European Copper Institute. SCDAs uppgift är att främja en korrekt och effektiv användning av koppar och dess legeringar samt att ge service i form av information och rådgivning rörande koppar, i alla dess former. SCDA representerar sina medlemsföretag i Skandinavien, Skandinaviska kopparproducenter och tillverkare.