Deklarationshjälp – hur du beräknar anskaffningsutgiften för inlösenaktier i Sectra 2017

Linköping – 4 december, 2017 – Årsstämman i medicinteknik och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) beslutade om ett inlösenprogram som innebar att 4,50 kr per aktie överfördes till aktieägarna under oktober 2017. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 96,8 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och 3,2 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier 2017 (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

  • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
  • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd
Om anskaffningsutgiften för en (1) aktie av serie B i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 100 kr ska (100 x 0,032=) 3,20 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (100 - 3,20 =) 96,80 kr. Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på (4,50 - 3,20 =) 1,30 kr per inlösenaktie.

Exempel baserat på schablonmetoden
Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på (4,50 x 0,2=) 0,90 kr per inlöst inlösenaktie.

Om ersättningen för en inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50 kr genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt schablonmetoden en kapitalvinst på (4,50 - 0,90 =) 3,60 kr.

Information från Skatteverket 

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera