EU godkänner Sectras krypterade smartphone  som förhindrar avlyssning

Sectra har utvecklat en app för smartphones som skydd mot avlyssning. Nu har EU godkänt Sectra-appen Panthon 3 upp till säkerhetsnivån EU RESTRICTED. Därigenom kan EU-myndigheter och -tjänstemän enkelt få tillgång till Sectra Panthon för att tryggt kommunicera säkerhetsklassad information utan risk att bli avlyssnade. Då Sectra Panthon levereras som en tjänst krävs inte några ytterligare investeringar i varken infrastruktur eller underhåll av krypteringsnycklar.  

- Det senaste årets avlyssningsavslöjanden, har åter aktualiserat frågor kring informationssäkerhet. Oskyddade telefonsamtal och sms utgör de facto ett säkerhetshot för individer, organisationer och nationer, säger Michael Bertilsson, vd för Sectras verksamhet inom säker kommunikation .

Med säkerhetslösningen Panthon 3 krypteras all information hela vägen från en smartphone till en annan och går därmed inte att avlyssna. An vändare kan alltså tryggt utbyta känslig information genom krypterade samtal och sms. Hårdvarubaserat skydd för krypteringsnycklar säkerställer den mycket höga säkerhetsnivån. Dessutom kan Panthon-användare fortsätta använda de smartphone-tjänster som de är vana vid, såsom samtal till vanliga, oskyddade telefoner, e-post, foto, att surfa på webben och använda sociala nätverkstjänster, så till vida det är godkänt av användarorganisationen.

Då Sectra Panthon erbjuds som tjänst, erhåller kunden en komplett lösning där allt är inkluderat – från själva smartphone-telefonen till nyckel- och certifikatshantering, installation och administration. Säkerhetslösningen är därmed mycket enkel för en organisation att införa.

Om Panthon 3

Sectra Panthon 3 fungerar på alla stora trådlösa nätverk såsom 2g, 2,5G, 3G och Wi-Fi. Allt som behövs för att aktivera avlyssningsskyddet är en PIN-kod. Lösningen är redan godkänd för användning på RESTRICTED-nivå av Nederländerna och NATO.

Sectra-appen är utvecklad för att stödja SCIP-protokollet, vilket betyder att den kommer att kunna användas för att kommunicedra med annan säkerhetsutrustning, såsom Sectra Tiger som är godkänd för användning på den ännu striktare SECRET-nivån. Därmed kan användare av båda systemen åtnjuta större valfrihet när det kommer till att välja en lösning som är anpassad till de individuella skyddsbehoven.

För ytterligare information kontakta:
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 27
Robin von Post, CTO Sectra Communications AB tel 0708 22 77 72
 
 
 

Om Sectra
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker kommunikation till myndigheter, försvar och samhällskritiska funktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en säker och stabil värld.

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida http://www.sectra.com

Taggar:

Om oss

Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov, genom utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Sectra har dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB (STO: SECT B). Inom medicinsk IT erbjuder Sectra lösningar och tjänster för effektiv och säker hantering av medicinska bilder. Lösningarna används för att lagra och visa bilderna, kommunicera resultat samt underlätta samarbetet inom och mellan sjukhus. Användarna finns exempelvis inom radiologi, mammografi, ortopedi, reumatologi, patologi, dermatologi och kardiologi. Med system för en sammanhållen hantering av alla typer av medicinsk bilder effektiviserar Sectra hela vårdkedjan så att fler patienter kan tas om hand med bibehållen eller högre vårdkvalitet. Sectra erbjuder också lösningar som förbättrar medicinska utbildningar samt effektiviserar diagnos av benskörhet och vården till följderna av artros, några av samhällets mest kostnadskrävande sjukdomar. Över 1700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 70 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Det gör Sectra till ett av världens ledande företag inom IT-system för hantering av röntgenbilder. Inom säker kommunikation erbjuder Sectra produkter och tjänster för effektiv och säker röst- och datakommunikation. De används för att skydda den mest känsliga och konfidentiella information som hanteras av myndigheter och försvarsorganisationer i Europa. Produkterna är godkända av EU, NATO och flera nationella säkerhetsmyndigheter. Sectra ger skydd mot avlyssningsattacker och förbygger informationsläckage, vilket är helt avgörande för samhällets funktion och människors trygghet. Kunder i 17 europeiska länder, inom EU och NATO använder Sectras säkerhetslösningar. Användarna är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhällsfunktioner som kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning.

Multimedia

Multimedia