Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under juli månad

Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 31 juli 2013 till 74 189 956, varav 5 241 384 A-aktier och 68 948 572 B-aktier. Det innebär en ökning av antalet utestående aktier under juli månad med 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier.

Förändringen är hänförlig en split 2:1 med obligatoriskt inlösenförfarande som årsstämman i Sectra fattade beslut om den 27 juni 2013. Genom detta inlösenförfarande överförs 4,50 kronor per inlösenaktie, totalt cirka 167 Mkr, till Sectras aktieägare.

Med avstämningsdag den 31 juli 2013 kommer indragning ske automatiskt av 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier. Antalet utestående aktier kommer därefter att uppgå till 37 094 978, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 31 juli 2013, kl 08:30.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera