Örebro universitet investerar i virtuell medicinteknik: ”Med Sectras visualiseringsbord kan vi förbättra vår medicinska utbildning”

Örebro universitet har i sin strävan att bli den modernaste medicinutbildningen i Sverige investerat i tre visualiseringsbord från Sectra. Borden kommer att användas i flera av universitetets medicinska utbildningsprogram, där de ersätter eller kompletterar dissektion av kroppar. Att interagera med virtuella kroppar ger en ökad förståelse för kroppens anatomi och funktioner, variationen mellan individer samt bättre kunskap om mer ovanliga sjukdomsfall redan under utbildningen. Sammantaget kommer detta att kraftigt öka kvaliteten i den medicinska utbildningen.

– Vi har tagit ett beslut om att inte använda oss av kroppar för dissektion i vår anatomiundervisning, säger professor Torbjörn Anderson, bitr. programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet. Med Sectras visualiseringsbord kan vi förbättra vår medicinska utbildning. En av de stora fördelarna med Sectras teknik är, utöver att man får en bättre överblick över anatomin, att vi kan använda våra egna medicinska bilder, vilket gör att studenterna får mycket större möjligheter att se olika variationer av människans anatomi. Människor skiljer sig lika mycket åt på insidan som på utsidan.

Två av visualiseringsborden kommer att användas av studenter på Örebro universitet, dels på det traditionella universitetscampus dels på universitets nya campus på universitetssjukhuset, ”Campus USÖ”. Det tredje bordet kommer att placeras på Landstingets träningscenter (KTC). Läkarprogrammet har redan satt igång undervisningen på visualiseringsbordet och snart kommer andra program, till exempel sjuksköterskeutbildningen och röntgensjuksköterskeutbildningen att dra nytta av tekniken. Internutbildning av personal på landstinget är också ett prioriterat område.

– Vi har tagit initiativ till ett nationellt samarbetsnätverk för användare av den nya tekniken, som vi tror på sikt kommer att finnas på de flesta svenska universitet som bedriver läkarutbildning och olika vårdutbildningar, säger Torbjörn Andersson. Inom nätverket kommer vi att utbyta information och erfarenheter och också arrangera symposier och utbildningar för att visa möjligheterna med den nya tekniken.

Sectras visualiseringsbord, Sectra Visualization Table, är en stor pekskärm med ett bildvisningsprogram som gör det möjligt att interagera med tredimensionella bilder av människokroppen. 3D-bilderna tas med moderna datortomografi- eller magnetresonanskameror. Studenterna kan enkelt zooma in, rotera eller skära i den visualiserade kroppen utan att använda skalpell eller förstöra kroppen. Detta betyder att samma bilder kan användas om och om igen, samt att studenterna exempelvis kan studera olika sjukdomars inverkan på anatomi på ett sätt som inte tidigare varit möjligt i undervisningen. En unik funktion hos visualiseringsbordet är att varje universitet kan hämta och skapa egna undervisningsbilder från sin kliniska verksamhet utöver de förinstallerade undervisningsbilder som följer med bordet.

Sectras visualiseringsbord används även i undervisningen vid Göteborgs och Linköpings universitet.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, tel 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD och chef för Sectras affärslinje Medicinska system, tel 0708 23 56 10
Torbjörn Andersson, bitr. programansvarig för läkarutbildningen, Örebro universitet, tel 070 547 27 82
Pressrum: www.sectra.com/medical/press
Video: www.sectra.com/medical/visualization
Pressbilder:
flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 400 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 70 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Vi har tagit ett beslut om att inte använda oss av kroppar för dissektion i vår anatomiundervisning, säger professor Torbjörn Anderson, bitr. programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet. Med Sectras visualiseringsbord kan vi förbättra vår medicinska utbildning. En av de stora fördelarna med Sectras teknik är, utöver att man får en bättre överblick över anatomin, att vi kan använda våra egna medicinska bilder, vilket gör att studenterna får mycket större möjligheter att se olika variationer av människans anatomi. Människor skiljer sig lika mycket åt på insidan som på utsidan.
Torbjörn Anderson, bitr. programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet