Region Östergötland satsar på digital patologi från Sectra – ett steg mot kortare väntetider i cancervården

Linköping, 4 november, 2015 – Region Östergötland satsar fullt ut på digital patologi genom att investera i en lösning för lagring, granskning och delning av digitala patologibilder från Sectra (STO: SECT B). Regionens mål med investeringen är snabbare vård av cancerpatienter där patologin har en central roll i diagnos och behandling. 

Universitetssjukhuset i Linköping har en av Sveriges första digitala patologiavdelningar. Sedan maj 2014 har tre läkare vid Patologen i Linköping provat Sectras IT-lösning för patologi. Lösningen rullas nu ut på bred front och alla 20 patologer som jobbar i Linköping kommer att få möjlighet att granska undersökningar digitalt.

– Jag läser alla mina fall digitalt och känner mig väldigt trygg med det, säger Anna Bodén överläkare och patolog vid Universitetssjukhuset i Linköping. Sectras lösning är snabb, lätt att använda och mycket stabil, en förutsättning då vi granskar stora volymer och snabba svar är avgörande för en bra cancervård.

Med hjälp av datorteknik får patologerna tillgång till nya verktyg som stöttar det diagnostiska arbetet, vilket ger bättre kvalitet i granskningen. Tack vare en central lagringslösning är bilderna alltid tillgängliga vilket bland annat gör det enklare att granska undersökningar på distans och att diskutera med andra experter, något som kan vara avgörande vid komplexa cancerfall.

En viktig faktor är att Sectras digitala patologilösning bygger på samma infrastruktur som Sectras lösning för att hantera radiologiska bilder (Sectra PACS) som sedan tidigare används på Radiologen i Region Östergötland. Detta möjliggör ett fördjupat samarbete mellan radiologer och patologer, två nyckelfunktioner i en effektiv cancervård, och möjliggör bland annat multidisciplinära ronder, en del i så kallad integrerad diagnostik. Dessutom minskar sjukhusens underhålls- och driftskostnader.

IT-lösningen för patologi som nu införs i Region Östergötland bygger på resultaten från ett stort svenskt forskningsprojekt inom digital patologi där både Region Östergötland och Sectra deltar. Projektet drivs av Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet och ett tiotal vårdgivare deltar i projektet.

Sectra patologilösning visas på Nordic Symposium on Digital Pathology som hålls den 3-4 november i Linköping.

Varför digital patologi

På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till patienternas symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven ökar. En digitalisering av vävnadsprover kan leda till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.

Fokus på cancervård

För att vårdgivare ska kunna ge en bättre, snabbare och mer patientcentrerad vård erbjuder Sectra system och tjänster för sammanhållen hantering och lagring av alla typer av medicinska bilder. I första hand för stora bilddiagnostiska enheter såsom radiologi, mammografi och patologi men även inom andra avdelningar där medicinskt bildmaterial används. Medicinska bilder för cancerdiagnostik går som en röd tråd genom Sectras erbjudande.

Inom cancerdiagnostiken är patologen och radiologen nyckelavdelningar och bilder från de två verksamheterna är centrala för en effektiv cancervård. Båda dessa medicinska discipliner är ytterst beroende av att ha tillgång till adekvat klinisk information för att kunna tillhandahålla korrekta svar och rapporter till ansvarig läkare, kirurg, onkolog och patient. Inom patologi erbjuder Sectra en komplett lösning för primärdiagnostik, där både lagringslösningar och en avancerad granskningsarbetsstation ingår.

Läs mer om Sectras lösning för digital patologi>> 

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD Sectra AB och VD Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 23 56 10

Om Sectra

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2014/2015 till 961 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag läser alla mina fall digitalt och känner mig väldigt trygg med det. Sectras lösning är snabb, lätt att använda och mycket stabil, en förutsättning då vi granskar stora volymer och snabba svar är avgörande för en bra cancervård.
Anna Bodén överläkare och patolog vid Universitetssjukhuset i Linköping